Selvaag Bolig ASA: Solgte boliger for 3,2 milliarder kroner i 2015

Selvaag Bolig ASA solgte 209 boliger for 751 millioner kroner i fjerde kvartal. Totalt i 2015 solgte selskapet 935 boliger for 3,214 milliarder kroner.

- Vi er svært godt fornøyd med at vi samlet solgte flere boliger enn i 2014 selv om Stavanger-markedet stoppet opp. Boligsalget var jevnt og godt gjennom hele året. Dette viser at vi har attraktive prosjekter på de rette stedene, sier administrerende direktør Baard Schumann.

- Vi venter at de regionale forskjellene forsetter, men er optimistiske med tanke på 2016. Det vil ta tid før Stavanger-markedet snur, men det er stor befolkningsvekst og stort boligbehov i alle markedene vi opererer. I Stor-Oslo, der vi har nærmere 80 prosent av porteføljen vår, er det i tillegg et vesentlig gap mellom tilbud og etterspørsel som vil kunne gi betydelig boligprisvekst.

I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 171 boliger, ferdigstilte 258 boliger, og overleverte 235 boliger til kjøper.

Totalt i 2015 solgte Selvaag Bolig 935 boliger for 3,214 milliarder kroner. Selskapet igangsatte bygging av 858 boliger, ferdigstilte 828 boliger, og overleverte 893 boliger til kjøper. Per 31 desember hadde selskapet 1 339 boliger under bygging og 65 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

I fjerde kvartal 2014 solgte Selvaag Bolig 233 boliger for 795 millioner kroner. I 2014 solgte selskapet totalt 886 boliger for 3,049 milliarder kroner, og hadde 1 308 boliger under bygging ved utgangen av perioden.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner