Selvaag Bolig ASA: Solgte boliger for 3,57 milliarder kroner i 2017

Report this content

Selvaag Bolig solgte 182 boliger for til sammen 696 millioner kroner i fjerde kvartal. I løpet av året solgte Selvaag Bolig 814 boliger med en samlet verdi på 3 569 millioner kroner.

- Salget har vært godt for året samlet. Starten på året var svært god, og markedet roet seg ned etter andre kvartal. Vi har likevel klart å selge jevnt og godt i alle prosjektene våre slik at salgsgraden for boligene vi har under bygging er høy, sier administrerende direktør Baard Schumann.

I løpet av året igangsatte Selvaag Bolig bygging av 799 boliger. 690 boliger ble ferdigstilt og 737 ble overlevert til kjøper. Justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter endte salget på 701 boliger med en samlet verdi på 2 954 millioner kroner.  

I fjerde kvartal ble det igangsatt bygging av 217 boliger. 336 boliger ble ferdigstilt, og 355 ble overlevert til kjøper. Justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter endte salget i fjerde kvartal på 168 boliger til en samlet verdi av 632 millioner kroner. Per 31. desember hadde Selvaag Bolig 1 463 boliger under bygging og 23 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

- Det er høy verdiskaping i selskapet og vi tror 2018 blir et godt år, også salgsmessig, med en gradvis forbedring av markedssituasjonen.

I 2016 solgte Selvaag bolig 1044 boliger netto med en samlet verdi på 4,36 milliarder kroner. Nettosalget i fjerde kvartal 2016 var 161 boliger. Bruttosalget i fjerde kvartal 2016 var 182 boliger.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner