Selvaag Bolig ASA: Solgte boliger for over 3 milliarder kroner i 2014

Selvaag Bolig ASA solgte 233 boliger i fjerde kvartal til en samlet verdi på 795 millioner kroner. Det er 172 flere boliger enn i samme periode i fjor. Totalt i 2014 solgte selskapet 886 boliger med en samlet salgsverdi på 3 049 millioner kroner.

- Boligsalget tok seg opp gjennom hele 2014, og var svært godt i tredje og fjerde kvartal. Til tross for at markedet var rolig på starten av året solgte vi 886 boliger i 2014. Det er 146 boliger mer enn i 2013, og vi er svært optimistiske med tanke på 2015. Det er stort behov for nye boliger i de største byene, og vi har gode prosjekter på de rette stedene, sier administrerende direktør Baard Schumann.    

I løpet av kvartalet solgte Selvaag Bolig totalt 233 boliger. Totalt ble det igangsatt bygging av 280 boliger i perioden. 319 boliger ble ferdigstilt, og 266 enheter ble overlevert til kjøper.

42 solgte boliger, som ble ferdigstilt i kvartalet og skulle ha vært overlevert i desember 2014, har fått utsatt overlevering til første halvår 2015. Gode marginer på overleverte boliger fra andre prosjekter demper imidlertid effekten av utsettelsen. Resultateffekten av utsettelsen er derfor liten når man legger varslet antall overleveringer og forventet resultatmargin til grunn.  

Per 31. desember hadde selskapet 1 308 boliger under bygging, og 39 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Totalt i 2014 solgte Selvaag Bolig 886 boliger med en samlet salgsverdi på 3 049 millioner kroner, og igangsatte bygging av 757 boliger.  

I fjerde kvartal 2013 solgte Selvaag Bolig 61 boliger med en samlet verdi på 246 millioner kroner. I 2013 solgte selskapet totalt 740 boliger til en samlet salgsverdi på 2,5 milliarder kroner, og hadde 1474 boliger under bygging ved utgangen av perioden.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner