Selvaag Bolig ASA: Status for tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for ansatte

Report this content

Som offentliggjort 7. september 2021 har Selvaag Bolig ASA initiert tilbakekjøp av inntil 200 000 aksjer til selskapets insentivprogrammer.

Fra 7. september 2021 til og med 13. september 2021 kjøpte selskapet 84 956 aksjer til en gjennomsnittskurs på NOK 58,81. En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler er vedlagt denne meldingen.

Tilbakekjøpsprogrammet blir gjennomført i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og Safe Harbour Regulation. Daglig handel er begrenset til inntil 25 prosent av den daglige gjennomsnittsomsetningen av aksjen siste 20 dager.

Etter transaksjonene eier Selvaag Bolig 352 125 egne aksjer.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og strategi, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.