Selvaag Bolig ASA: Sterk start på 2019, rekordhøy verdi på boliger under bygging

Report this content

Selvaag Bolig solgte 270 boliger (216) for 1 320 millioner kroner (788) i første kvartal. Salget var spesielt godt i Oslo-regionen.

Den løpende verdiskapingen i Selvaag Bolig vises gjennom driftsmarginen basert på fremdrift og salg i pågående prosjekter. NGAAP driftsresultat (EBITDA) endte på NOK 154 millioner i første kvartal (117), tilsvarende en margin på 22,7 prosent (20,5).

Ved utgangen av første kvartal hadde Selvaag Bolig 1 534 boliger under bygging til en samlet verdi på 7,1 milliarder kroner, det høyeste nivået noensinne. Verdien er opp 65 millioner kroner fra samme tid i fjor. 70 prosent av disse boligene er allerede solgt.

I mai 2019 overtok Rolf Thorsen som ny administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA etter Olav H. Selvaag. Thorsen har bred erfaring med eiendomsutvikling og store og komplekse bolig- og byutviklingsprosjekter. Thorsen var sist administrerende direktør i Oslo S Utvikling, som utvikler den nye sentrale bydelen Bjørvika i Oslo.

- Jeg overtar stafettpinnen i et ledende bolig- og byutviklingsselskap med gjennomføringskraft, en fantastisk veksthistorie og en betydelig portefølje av boliger under bygging. Jeg gleder meg nå til å videreføre den sterke driften og realisere nye prosjekter sammen med resten av organisasjonen, sier Rolf Thorsen, ny administrerende direktør i Selvaag Bolig.


Hovedpunkter for Q1 2019 (Q1 2018):

  •  Bruttosalget* var 270 boliger (216) med en salgsverdi på NOK 1 320 millioner (788)
  •  Nettosalget var 243 boliger (185) med en salgsverdi på NOK 1 183 millioner (693)
  •  97 boliger netto igangsatt (102), 12 boliger netto ferdigstilt (54), 29 boliger netto overlevert til kjøper (59)
  •  1 534 boliger netto under bygging (1 511) med en samlet salgsverdi på NOK 7 097 millioner (7 032)
  •  70 prosent av boliger under bygging (73) solgt ved utgangen av kvartalet
  •  13 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (19)
  •  IFRS:** Driftsinntekter på NOK 109 millioner (381), EBITDA justert for finanskostnader NOK -9 millioner (51), tilsvarende en margin på -8,2 prosent (13,3)
  •  Resultat per aksje: NOK -0,16 (0,34)
  •  NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 680 millioner (572). EBITDA på NOK 154 millioner (117). Det tilsvarer en margin på 22,7 prosent (20,5)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12