Selvaag Bolig ASA: Sterk start på 2021

Report this content

Selvaag Bolig overleverte 124 boliger i første kvartal og EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 23 prosent. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 1 349 boliger for 6 627 millioner kroner under bygging.

– Salget i første kvartal var rekordgodt, og det har bidratt til at vi har igangsatt bygging av flere boliger enn vi har ferdigstilt. Vi hadde også gode marginer på boligene som ble overlevert i kvartalet.
Vi forventer et godt og stabilt marked fremover og vi er posisjonert med gode produkter og unike boligkonsepter på de rette stedene, sier CEO Sverre Molvik.   

Resultatene er ikke direkte sammenlignbare med samme periode i fjor ettersom salget av store deler av Selvaag Boligs tomtebank til Urban Property ble gjennomført i første kvartal 2020.
 

Webcast av presentasjonen kan følges fra 0830 her.

 

Hovedpunkter for første kvartal 2021 (2020)

  • 1349 boliger netto under bygging (1 431) med en samlet salgsverdi på 6 627 millioner (6 742)

  • 82 prosent av boliger under bygging (76) solgt ved utgangen av kvartalet
  • 93 prosent av boligene som ferdigstilles i 2021 er solgt
  • Resultat før skatt NOK 111 millioner (1 137)****
  • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 568 millioner (209), EBITDA justert for finanskostnader NOK 129 millioner (117). Det tilsvarer en margin på 23 prosent (56)
  • Resultat per aksje: NOK 0,82 (12,80)****
  • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 858 millioner (756). EBITDA på NOK 147 millioner (160). Det tilsvarer en margin på 17,2 prosent (21,1)
  • 134 boliger netto igangsatt (15), 95 boliger netto ferdigstilt (89) og 124 boliger netto overlevert til kjøper (114)
  • Bruttosalget* var 274 boliger (196) med en salgsverdi på NOK 1 431 millioner (1 031)
  • Nettosalget* var 248 boliger (164) med en salgsverdi på NOK 1 242 millioner (840)

* Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger I samarbeidsprosjekter. Solgte enheter er inngåtte salgskontrakter med kunder ihht. Bustadoppføringslova.
** I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.
**** Urban Property-transaksjonen i 2020 hadde en engangseffekt på selskapets resultat før skatt på NOK 1 029 millioner. Øvrig resultat før skatt var NOK 108 millioner.
 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.