Selvaag Bolig ASA: Styret i Selvaag Bolig foreslår redusert utbytte for andre halvår 2019

Report this content

Styret i Selvaag Bolig ASA har besluttet å foreslå overfor generalforsamlingen at det tidligere annonserte utbyttet for andre halvår 2019 endres fra NOK 3 per aksje til NOK 1,50 per aksje. Endringen skjer som som følge av usikkerhet knyttet til virkningene av COVID-19-pandemien. 

 

Selvaag Bolig har en sterk balanse og god likviditet og beslutningen innebærer ingen endring av selskapets utbyttepolicy. Styret understreker at denne beslutningen ikke skyldes sviktende boligmarked, men for å vise ekstra forsiktighet i situasjonen som verden nå opplever. Selskapet har hatt tilfredsstillende boligsalg den siste tiden.

 

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA vil bli avholdt 24. april 2020.

 

 
For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

 

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no 

 


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner