Selvaag Bolig ASA: Utbytte og høye marginer

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) justert for finanskostnader på 316 millioner kroner for andre kvartal. Resultatet er 138 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor og gir en margin på 30,5 prosent. Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 2,0 kroner per aksje for første halvår.

- På grunn av gode resultater og fremtidsutsikter har styret besluttet å betale ut et utbytte på 2 kroner for første halvår 2019, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1 538 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over 7 milliarder kroner. 71 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.

- Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Vi har også tro på et stabilt og godt marked fremover. Etterspørselen er god i alle våre prosjekter, spesielt i Stor-Oslo, sier Thorsen.

Hovedpunkter Q2 2019

 • Bruttosalget* var 276 boliger (203) med en salgsverdi på NOK 1 393 millioner (862)
 • Nettosalget var 210 boliger (181) med en salgsverdi på NOK 1 106 millioner (751)
 • 311 boliger netto igangsatt (234), 307 boliger netto ferdigstilt (242), 246 boliger netto overlevert til kjøper (243)
 • 1 538 boliger netto under bygging (1 503) med en samlet salgsverdi på NOK 7 039 millioner (7 076)
 • 71 prosent av boliger under bygging (72) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 48 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (18)
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK 1 035 millioner (864), EBITDA justert for finanskostnader NOK 316 millioner (178), tilsvarende en margin på 30,5 prosent (20,6)
 •  Resultat per aksje: NOK 2,24 (1,26)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 868 millioner (665). EBITDA på NOK 211 millioner (145). Det tilsvarer en margin på 24,4 prosent (21,8)

Hovedpunkter H1 2019

 • Utbytte på NOK 2,0 per aksje for første halvår (2,0)
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK 1 144 millioner (1 244), EBITDA justert for finanskostnader NOK 307 millioner (229), tilsvarende en margin på 26,8 prosent (18,4)
 • Resultat per aksje: NOK 2,08 (1,60)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 1 548  millioner (1 236). EBITDA på NOK 366 millioner (262) Det tilsvarer en margin på 23,6 prosent (21,2)
 • Bruttosalget var 546 boliger (419) med en salgsverdi på NOK 2 712 millioner (1 651)
 • Nettosalget var 453 boliger (366) med en salgsverdi på NOK 2 289 millioner (1 444)
 •  408 boliger netto igangsatt (336), 319 boliger netto ferdigstilt (296) og 275 boliger netto overlevert til kjøper (302)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.


For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12