Selvaag Bolig ASA: Utbytte to ganger i året

Styret i Selvaag Bolig ASA ønsker å betale ut utbytte to ganger i året.

- Vi har som mål å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. Selskapets solide finansielle posisjon og gode framtidsutsikter gjør at styret nå ønsker å innføre en mer aktiv utbyttepolitikk og foreslår derfor å betale ut utbytte to ganger i året istedenfor én, sier administrerende direktør Baard Schumann. 

Selvaag Boligs mål  er å dele ut et utbytte på inntil 50 prosent av selskapets resultat etter skatt. For 2014 har styret i Selvaag Bolig ASA innstilt på et utbytte på  NOK 1,20 per aksje, tilsvarende 44 prosent av selskapets resultat etter skatt. 

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner