Selvaag Bolig ASA: Vellykket plassering av usikret obligasjonslån

Selvaag Bolig ASA har utstedt NOK 500 millioner i et fem års obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i juni 2018.

Forventet innbetalingsdato for obligasjonslånet er den 27. juni 2013 og lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Netto proveny fra obligasjonslånet vil bli benyttet til å refinansiere eksisterende gjeld samt finansiering av selskapets generelle virksomhet.

- Vi er fornøyde med å ha gjennomført en suksessfull plassering av vår første obligasjon. Bedre tilgang til kapitalmarkedene var en av årsakene til notering av selskapet på Oslo Børs for ett år siden. I tillegg til å styrke selskapets likviditet, som tillater oss å gjøre attraktive investeringer, vil obligasjonen diversifisere våre kapitalkilder og strekke forfallsprofilen på gjelden, sier administrerende direktør Baard Schumann.

ABG Sundal Collier, DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere av obligasjonslånet.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner