Halvårsresultat 2006

Selvaag Gruppen, som er godt forankret i bolig og eiendom, har et halvårsresultat på 39 millioner kroner etter skatt. Selskapet fortsetter sin offensive satsning på utvikling av ny teknologi og nye virksomheter.

Boligbygging er fremdeles en viktig del av virksomheten i Selvaag Gruppen, men gjennom ulike datterselskap er konsernet engasjert i en rekke bransjer i Norge og internasjonalt. Selvaag Gruppen allokerer fremdeles betydelige ressurser til prosjekter og selskaper som konsernet anser å bidra til høy verdiskaping, og dermed langsiktig, god inntjening. Et eksempel på dette er Selvaag Pluss som leverer boligkonsept med fokus på trygghet, service og opplevelser. En rekke Pluss prosjekter er i utvikling og under produksjon. Det nye konseptet har fått god mottakelse i markedet. Selvaag Gruppen opprettholder sin fremtidsrettede satsning på utvikling av IT-verktøy for industriell boligbygging i Selvaag BlueThink, som er et selskap i boligdivisjonen, og som forventes å bli sentral i konsernets internasjonalising av byggevirksomheten over tid. Konsernet fortsetter også sin offensive og kostnadskrevende satsning på oppbygning og utvikling av City Self-Storage minilager for det europeisk markedet. Selskapet opererer minilager, foruten i alle skandinaviske land, i Spania, Tsjekkia, Italia og Polen. Halvårsresultatet viser driftsinntekter på 612 millioner kroner, et driftsresultat på minus 46 millioner kroner og et resultat før skatt og minoritetsinteresser på 56 millioner kroner. Tilsvarende halvårstall for 2005 var henholdsvis 647 millioner kroner, minus 36 millioner kroner og 55 millioner kroner. Konsernets driftsresultat må ses i sammenheng med den betydelige satsingen som konsernet gjør innen sine utviklingsselskaper - spesielt City Self-Storage og Selvaag BlueThink hvor selskapenes utviklingskostnader utgiftsføres løpende. Selvaag Gruppen AS er et familieeiet selskap. Familien Selvaag, representert ved Ole Gunnar Selvaag og hans to sønner Olav H. Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag er eiere av Selvaag Gruppen AS. Selskapet er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i elleve heleide datterselskap. For ytterligere informasjon kontakt: økonomi- og finansdirektør, Rune I Fløgstad Tel: 23 13 70 00 | Mob: 900 11 353

Dokumenter og linker