5 nye skulpturer avduket på Løren i Oslo:Jonas Gahr Støre hyllet Peer Gynt, Selvaag og kulturutveksling over landegrensene

Torsdag ettermiddag ble ytterligere fem nye skulpturer avduket i Peer Gynt-suiten på Løren i Oslo. Dermed er den unike skulpturparken i ferd med å ta form. Skulptursamlingen består nå av 13 skulpturer som til sammen utgjør en solid billedgjøring av Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt. Blant avdukerne på torsdagens festavduking var utenriksminister Jonas Gahr Støre, musiker og billedkunster Magne Furuholmen og skuespiller Ane Dahl Torp.

- Kulturbyen Oslo får med Peer Gynt-suiten en ny attraksjon og en ny møteplass for kultur. Her må dere sette opp pølsebod, for hit til Peer Gynt-Suiten kommer det turister, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre, i sin tale da han torsdag ettermiddag foresto avdukingen av selve signaturskulpturen for Peer Gynt-prosjektet, ”Peer Gynt” laget av kunstneren Nina Sundbye.
I sin tale la utenriksministeren ekstra vekt på at skulpturene var plassert ute i et bo- og nærmiljø, hvor folk lever, bor og ferdes. Støre gratulerte også Selvaag med initativet.
- Ole Gunnar Selvaag viderefører kreativiteten fra sin far Olav Selvaag, en arv det står respekt av. Du tok et initiativ, og bragte Peer Gynt, denne rastløse og rotløse verdensborger hit til Løren. Dette er også en stor konkurranse internasjonalt. Vi i utenriksdepartementet ønsker velkommen at dere i Selvaag på denne måten bidrar til internasjonal kulturutveksling melllom Norge og andre land, sa Gahr Støre.
-
Kulturutveksling over landegrensene
Utenriksminister Jonas Gahr Støre var invitert til arrangementet, fordi utenriksministeren deler ansvaret for internasjonalt samarbeid på kulturområdet med Kultur- og kirkedepartementet. Kulturminister Trond Giske åpnet forøvrig Peer Gynt-suiten i 2006. Gahr Støre avduket Nina Sundbyes skulptur ”Peer Gynt”, som er det visuelle symbolet på Peer Gynt-suiten og Peer Gynt-konkurransen.

Skulpturene til skulpturparken skaffes også hovedsakelig til veie gjennom en omfattende internasjonal konkurranse, Peer Gynt-konkurransen, hvor en faglig jury velger ut vinnere gjennom flere år. I Peer Gynt-konkurransen er det så langt sendt inn 400 forslag av 200 kunstere fra 26 land. Hittil er det kåret 15 vinnere fra syv land; Norge, Sverige, Tyskland, Spania, Polen, Irland og Canada. De fem skulpturene som ble avduket på torsdag, er laget av kunstnere fra Spania, Irland, Sverige og Norge.

- Peer Gynt-konkurransen stimulerer til kulturutveksling mellom andre land og Norge.
Vi synes det er viktig å gi Ibsen og Peer Gynt en posisjon internasjonalt. Sånn sett bidrar Peer Gynt-konkurransen til internasjonal kulturutveksling hvor vi bringer Peer Gynt ut – og hvor samtidig norsk og internasjonal skulpturkunst bringes til folk her, sier Selvaag.

Unik skulptursamling
Når skulpturparken er komplett i 2012 vil den bestå av rundt 30 norske og internasjonale verk med motiver fra Ibsens Peer Gynt. Skulpturparken er verdens eneste utendørssamling med skulpturer viet et skuespill av Ibsen. Det er også verdens største skulpturelle beskrivelse av et helt teaterstykke. Det skjer samtidig som at interessen for Ibsen er sterkt økende i hele verden. Bak denne kunstsatsingen står Selvaag som i alt har utplassert hele 500 skulpturer i Oslo og på Østlandet.
Peer Gynt-suiten ble åpnet 2006 og omfatter nå 13 betydelige skulpturer. Avdukingen av fem nye skulpturer torsdag representerer den største enkeltstående avdukingen siden oppstarten av Selvaags kultursatsning på Peer Gynt. Det betyr at Ibsens mesterstykke tar skulpturmessig form, midt i nær- og boligmiljøet på Løren.

- Det som nå skjer er ganske betydningsfullt på flere måter – men mest gledelig er det at skulpturparken til ære for Ibsens Peer Gynt med dette begynner å ta form med skulpturer fra de fleste scenene i teaterstykket. Faktisk er dette verdens eneste skulptursamling viet et skuespill av Ibsen. Dette er også verdens eneste skulpturelle beskrivelse av et helt teaterstykke. For oss i Selvaag er denne kunst- og kulturstøtten en hyllest til Ibsen og Peer Gynt, men også en folkelig tilgjengeliggjøring av denne typen kunst i nærmiljøet der vi bor og der vi ferdes, sier Ole Gunnar Selvaag, konsernsjef i familiebedriften Selvaag Gruppen, og tillegger:

– Denne skulptursamlingen er primært for beboerne i nærmiljøet, hele Oslo by og nordmenn flest. Bydelen på Løren vil ha mye å tilby Oslos befolkning og besøkende når det gjelder kunst, kultur og rekreasjon, når alt står klart om noen få år, sier Ole Gunnar Selvaag.

5 nye skulpturer avduket
På torsdag ble følgende skulpturer avduket: ”Anitras dans” av Leopoldo Emperador (Spania), ”Peer Gynt og Passasjeren” av Mats Åberg (Sverige), ”Peer og apekattene” av Petter Hepsø (Norge), ”Den magre i prestekjole og fuglekongens nett” av Eamonn O’Doherty (Irland) og ”Peer Gynt” av Nina Sundbye. I tillegg ble bestillingsverket ”Peer og Anita i ørkenen” av Elena Engelsen og Per Ung (Norge) flyttet fra Kanonhallen til Løren Torg.

Tidligere skulpturer
Skulpturene som tidligere er utplassert er ”Peer og Anitra i ørkenen” av Elena Engelsen/Per Ung (Norge), ”Bruderovet” av Jim Dine (USA), ”Fanden i nøtten” av Enzo Cucchi (Italia), ”Møte Peer, Solvejg og Knappestøperen” av Jan Kolasinski (Polen), ”Solvejg ved nybyggerhytten” av Wolf Bröll (Tyskland), ”Knappestøperen” av Kamila Szejnoch (Polen), ”Lag for lag av løken” av Ferdinand Wyller (Norge) og ”De andre skapningene i Dovregubbens hall” av Christine Aspelund (Norge).

Lang tradisjon
Familiebedriften Selvaag har siden 1950-tallet utplassert et meget betydelig antall figurative skulpturer i tilknytning til sine boligprosjekter, for å glede og inspirere beboerne. Peer Gynt-suiten etableres og utplasseres i forbindelse med Løren-utbyggingen, hvor Selvaag utvikler en gammel militærleir til en ny bydel med 1 500 boliger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For nærmere informasjon og kommentarer:
Ole Gunnar Selvaag, konsernsjef i Selvaag – 23 13 71 08
Marit Albertsen, kunstkoordinator i Selvaag - 91 58 25 60
Beate Bustin Gardiner, informasjonskoordinator i Selvaag – 48 00 50 81
Morten Myrstad, informasjons- og kommunikasjonskontakt – 90 69 69 79
Magnus Brøyn, informasjons- og kommunikasjonskontakt – 90 96 50 35

Mer informasjon er tilgjengelig på http://peergynt.selvaag.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker