Fra fylkeskommunen til Sermo Trondheim

Kommunikasjonsbyrået Sermo Consulting har hatt en pangstart siden etableringen av selskapet for litt over et år siden. Nå satser de i Trøndelag og ansetter Jannicke Husevåg som seniorrådgiver ved det nyetablerte Trondheimskontoret.

- Denne muligheten måtte jeg bare si ja til, forteller Jannicke, - det er ikke ofte det dukker opp gründervirksomheter som passer min bakgrunn og mitt hjerte slik som Sermos etablering i Trondheim har gjort. Her får jeg bruke hele min kompetanse innenfor IT og min bakgrunn fra private og offentlige virksomheter hver eneste dag. ¬ - Vi har fått på plass en meget dyktig medarbeider i Jannicke, sier Carl Petter Sakshaug som leder Trondheimskontoret. Hennes bakgrunn som eKoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune, hvor hun leder og koordinerer regional IT-utvikling knyttet til forskning, næringsliv, kommuner og kultursektor, gir oss en kompetanse vi kan dra på i både Trondheim og i Oslo. Sakshaug forteller at det er stor interesse for Sermo i Trondheim, og at han vil gjøre flere ansettelser i Trondheim til våren. - Trondheim er teknologihovedstaden og med Jannicke har vi fått på plass den riktige personen for å hjelpe både offentlige og private kunder i regionen. I tillegg vil hun være en god ressurs sammen med Ingeborg Volan på kurs i sosiale medier hos statlige etater, private selskaper, fylkeskommuner og kommuner. Som de sier i Tronheim, - vi glær oss, sier en storfornøyd daglig leder Marius Eriksen. Bakgrunn Husevåg har en Master i Informatikk fra NTNU med en spesialisering i systemutvikling og brukergrensesnitt, samt videreutdanning innen ledelse av utviklingsprosesser. Hun har fra tidligere erfaring fra IT-bransjen, FoU-sektor og reiseliv. Hun tiltrer stillingen i Sermo fra 1. mars. Sermo Consulting har vokst siden oppstarten i 2008 og har i dag totalt 15 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim og Stockholm. For mer informasjon, ta kontakt med 1. Jannicke Husevåg, mob: 917 91 369 2. Carl Petter Sakshaug, mob: 905 50 654 3. Marius Eriksen, mob: 920 35 110 Om Sermo Consulting Sermo Consulting er et kommunikasjonsbyrå som kombinerer rådgivning innen digitale medier med tradisjonell PR-filosofi. Sermo vil ha fokus på dialogbasert kommunikasjon, og med spisskompetanse på det digitale tar de utgangspunkt i kundens kommunikasjonsbehov og ser på digitale og sosiale kanaler som et av flere verktøy for og nå frem til målgruppen. Siden kommunikasjonslandskapet er i konstant endring, må vi være det også. Sermo kombinerer derfor lang erfaring fra klassisk PR-arbeid med en unik innsikt i nye medier. www.sermo.no

Tags:

Multimedia

Multimedia