Hageentusiaster sår forandring

Nye trendrapporter fra Husqvarna avslører trender i hageholdets utvikling i det 21. århundre.

I Husqvarnas årlige ”International Garden Survey” (vedlagt), produsert i samarbeid med trendanalyseselskapet The Future Laboratory, kommer det frem at hageeiere grovt kan deles inn i fire grupper: "digitale gravere", "pen hage-entusiaster", "bærekraftig hage-arbeidere" og "urbant tilfluktssted".

Husqvarnas globale trendrapport om hagestell er basert på intervjuer med flere enn 6000 mennesker fra åtte forskjellige land, som ble stilt en rekke spørsmål om eksisterende hagetrender, og om hvordan den teknologiske utviklingen kan påvirke fremtidens atferd. Trendanalysene ble gjort ved hjelp av bidrag fra flere av verdens mest respekterte eksperter innen arkitektur, landskapsarkitektur, design og plantelære.
Det er store forskjeller mellom de hageinteresserte fra de forskjellige landene i undersøkelsen. Skandinaviske hageeiere er blant de mest teknologisk orienterte i undersøkelsen, og tenker i stor grad på hvordan de kan kontrollere skadedyr. Etter de siste årenes fokus rundt brunsnegler er dette neppe overraskende.
Det er først og fremst det estetiske som kjennetegner skandinaviske hager, og nytteverdien beskrives som liten av de fleste som ble spurt. Samtidig er interessen for plantelære liten i vår del av verden,
Atferdstrendene vi presenterer her er blitt definert ut i fra nåværende kulturelle og sosiale elementer, inkludert de finansielle og miljømessige tilstandene:

Den digitale graveren:
Med en overflod av kunnskap tilgjengelig gjennom kun et museklikk, fra sosiale nettsider til blogging, deler hageentusiaster gladelig kunnskap og lærdom om nye planteteknikker og -teknologier. De leser seg ikke bare opp på obskure plantearter, men har også tilegnet seg kunnskap om hvordan man kan gjenskape tropiske hager fra ferieturen, og gjenoppliver nesten tapte talenter som birøkting, avling av eksotiske frukter og hjemmebrygging. Den Digitale graveren gjør research for å finne de beste tilgjengelige produktene, og leser produktanmeldelsene til andre interesserte på nett. I deres hager kan man finne halvproffe produkter som den revolusjonerende nye løvblåseren med støyreduksjonsteknologi, og den nye gressklipperen som inneholder det unike nye 3-i-1 klippesystemet som også har oppsamling, BioClip (jorddekking) og utslipp av avfall fra baksiden. Begge produkter er fra Husqvarna.

Pen hage-entusiast:
Huseiere blir stadig mer opptatt av hagens utseende, og hagene deres ses i stadig større grad på som en forlengelse av deres personlighet. Som et resultat av dette utviskes også grensen mellom hjemmets interiør og hage. Gjennom å benytte moderne belysningsløsninger, teknologiske nyvinninger (inkludert visuelle media-system og wi-fi-teknologi) og møbler designet for flerbruk, er den moderne hagen nå blitt et sted for arbeid, underholdning og avslapning. En Pen hage-entusiast er opptatt av estetikk, og velger produkter som ikke bare gir et profesjonelt resultat, men som også kan imponere venner og naboer. Han velger produkter som Husqvarna Rider, som klipper gresset til perfeksjon.

Urbant tilfluktssted:
I byer, der det er begrenset tilgang til hager, er det et tydelig behov for hager som tilfluktssted. Disse hageeierne maksimerer den plassen de har tilgjengelig, plasser som takterrasser og bakgårder. Her kombineres innovativ design og teknologi for å skape et tilfluktssted fra det travle hverdagslivet. Denne trenden har blitt større og større etter de finansielle nedgangstidene i store deler av verden. Eierne av Urbane tilfluktssteder søker å komme seg bort fra stress og bråk, og disse travle byboerne har ikke tid til å tenke på vedlikehold av plen. Dermed er Automower® et godt valg - den både klipper gresset og lader seg opp automatisk, og er dermed enkel å bruke.

Den bærekraftige hage-arbeider:
Rapporten viser også at hagearbeidere søker å kjempe mot finansnedgangen ved å gjøre om hagene sine til velfungerende maskiner. Denne økende trenden gir hager som benyttes til å produsere mat til familien, minke energi- og vannforbruket, og som sikrer det lokale økosystemet. Økningen av hager av denne typen gjenspeiles tydelig i den økte globale etterspørselen etter kolonihager og felles grøntarealer i byer. Den Bærekraftige hage-arbeideren er alltid på utkikk etter produkter som vil gagne og øke verdien til deres avlinger, uten å ha negativ påvirkning på miljøet. Derfor bruker de Husqvarna TB 1000 - en batteridrevet kultivator som er stillegående, og som kan lades flere ganger.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker