Ny studie: Smertene styrer livet til de fleste kroniske pasienter

En fersk undersøkelse, som ble presentert på Dagsrevyen i dag, har fulgt 294 smertepasienter med langvarige smerter i ett år, viser at de fleste fortsatt har like vondt, kun en av fire er blitt litt bedre. Mange tror de får det som er mulig av behandling, og pasientene resignerer til et liv med smerter.

Resultatene ble presentert ved kongressen til EFIC - European Federation of Chapters of the International Association for the Study of Pain - i Lisboa (10. september 2009) Selv om 95 prosent av pasientene fremdeles lider av kroniske smerter etter ett års behandling , mener 64 prosent at de får den beste behandlingen de kan få, og over halvparten mener at alt som kan gjøres for dem, blir gjort. Dette er blant resultatene fra en undersøkelse som følger pasienter med kroniske smerter gjennom ett år, presentert i dag på den europeiske smertekongressen til EFIC. Disse resultatene viser at til tross for at pasientene fortsatt lider av kroniske smerter, aksepterer en stor andel av pasientene kroniske smerter som en permanent del av livene deres. Den nye undersøkelsen PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for a Year) er den første i sitt slag som følger hvordan konstante, kroniske smerter påvirker pasientenes liv over en ettårs periode, og den følger 294 pasienter i 13 europeiske land, 20 pasienter var med fra Norge. Undersøkelsen avslører at etter mer enn ett år, styrer smertene fremdeles livet til seks av ti pasienter. Hverdagslivet til pasientene blir mest påvirket, og nesten alle oppgir at smertene påvirker livskvaliteten deres, og deres evne til å utføre hverdagslige aktiviteter. Undersøkelsen viser også at smertene i stor grad påvirker pasientenes arbeidsevne: 65 % bekymrer seg for at smertene vil føre til at de må slutte å arbeide helt. 60 prosent av pasientene i undersøkelsen oppgir søvnproblemer, og 44 prosent blir mindre fysisk aktive på grunn av smertene. Halvparten av pasientene i undersøkelsen sa at smerten hadde påvirket forholdet deres til familien, og hos mer enn en fjerdedel av pasientene er smertene så plagsomme at de noen ganger ønsker å dø. Pasientene oppgir at de føler seg fanget av smertene, og at smerten hele tiden påvirker alle sider av livet deres, selv om smertene kan variere i intensitet. Til tross for den store andelen pasienter som fortsatt opplever smerter, var det under 70 prosent som regelsmessig oppsøkte helsepersonell i løpet av det året undersøkelsen varte, og av disse hadde bare en femtedel fått sin smerte evaluert regelmessig ved hjelp av en smerteskala, og kun 2 prosent hadde blitt fulgt opp regelmessig av en smertespesialist. Professor Harald Breivik ved Rikshospitalet i Oslo kom med følgende kommentarer til funnene i undersøkelsen: "Denne undersøkelsen bekrefter at kronisk smerte reduserer pasientens funksjonsevne og livskvalitet. Gjennom det året pasientene ble fulgt, fortsatte smertetilstanden like plagsomt hos de fleste, noen få ble bedre, flere ble verre, tross kontakt med helsevesenet. Bare 2 prosent var i kontakt med smerteklinikk. Kroniske smerter er et hyppig helseproblem som koster store summer i direkte og indirekte utgifter. Pasienter med de mest sammensatte smertetilstander trenger hjelp ved tverrfaglige smerteklinikker. Disse har dessverre altfor liten kapasitet i Norge.” Merknad til redaktører Om undersøkelsen PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for a Year) er den første undersøkelsen i sitt slag som følger pasienter med kroniske smerter over ett år, og den gir en omfattende innsikt i hvordan smerter påvirker dagliglivet til pasienter og smertehåndtering i 13 europeiske land. PainSTORY-undersøkelsen ble utført av et uavhenging undersøkelsesbyrå, Ipsos MORI, i samarbeid med følgende uavhengige tredjeparter: - European Federation of IASP Chapters - World Institute of Pain - OPEN Minds Undersøkelsen ble sponset av et utdanningsstipend fra Mundipharma International Limited. Metodologi 294 pasienter fullførte undersøkelsen. De led av ikke-kreftsmerte (artrose, ryggsmerter/korsryggsmerte, osteoporose, nevropatiske smerter, blandede smerter, andre typer langvarige smerter), kroniske smerter (dvs. at de varer i mer enn tre måneder) som ved starten av undersøkelsen ble vurdert til 5 eller mer på en smerteskala der 0 = ingen smerte og 10 = den verste tenkelige smerten. Respondentene ble undersøkt i 12 måneder, og studien ble utført i 13 land over hele Europa: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sveits, Italia, Spania, Irland, Belgia, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Norge av et uavhengig undersøkelsesfirma, Ipsos MORI. Studien besto av fire omganger med kvalitative intervjuer mellom april 2008 og mai 2009. Pasientene ble også tilsendt dagbøker og “livsbøker” som skulle involvere dem i mellomperiodene. Sammenligninger mellom baseline data og undersøkelser fra senere intervjuomganger viste hvordan smertene og håndteringen av smertene endret seg i løpet av ett år. Besøk www.painstory.org hvis du vil ha mer informasjon, eller kontakt disse adressene: EFIC Onsite Contact Emily Bunting, Cohn & Wolfe Email: Emily.Bunting@cohnwolfe.com Tel: +44 7870 248802 Miranda Sykes, Cohn & Wolfe Email: Miranda.Sykes@cohnwolfe.com Tel: +44 207 331 5336

Tags: