Sharp satser i Norge gjennom strategisk oppkjøp i Oslo

Sharp Electronics i Norden overtar SC Oslo Kontorsenter AS. Oppkjøpet er en del av en langsiktig strategi om å styrke Sharps tilstedeværelse innen dokumenthåndtering og kassesystemer i sentrale regioner i Norden. 

1. desember flytter Sharp Oslo og Sharp Electronics Norge inn i nye felles lokaler. Den nye virksomheten vil ledes av Terje Leren, Karstein Brun og Sjur Kinder. Terje Leren vil bli daglig leder for hele virksomheten.

– Under Sjur Kinders og Terje Lerens ledelse er SC Oslo Kontorsenter AS utviklet til å bli en fremgangsrik Sharp Partner. Virksomheten er kjent for god service, høy kvalitet og lønnsomhet, med positive resultater fra dag en. Oppkøpet vil også representere fordeler for eksisterende partnere, ettersom tilstedeværelsen til Sharp i Norge øker, noe som åpner opp for nye muligheter og synergier – deriblant i samkjøringen av to allerede sterke organisasjoner, sier Henrik Flink, som leder Sharp Electronics i Norden.

– Det er både utfordrende og spennende muligheter vi nå tar fatt på - sammen med våre medarbeidere – med videreutvikling av Sharps partnerstrategi, storkundesalg og direktesalg i Norge, sier Terje Leren og Sjur Kinder.

For mer informasjon:
Henrik Flink, General Manager, Sharp Electronics (Nordic) AB

Tlf: +46 70 200 70 14 / henrik.flink@sharp.eu

Karstein Brun, Sharp Electronics Norge
Tlf: 913 77 165 / karstein.brun@sharp.eu

Terje Leren, SC Oslo Kontorsenter AS
Tlf: 920 16 060 / terje@sharp-center.no

Sjur Kinder, SC Oslo Kontorsenter AS
Tlf: 901 11 132 / sjur@sharp-center.no

Om Sharp
Sharp Electronics (Europe) Ltd., med hovedkontor i London, er det europeiske datterselskapet til japanske Sharp Corporation, som er en verdensledende innovatør og utvikler av audiovisuelt utstyr samt kommunikasjons-, miljø-, informasjons-, og medisintekniske produkter. Selskapet sysselsetter mer enn 4 200 personer på 26 steder i Europa, med en omsetning i 2012 på 3,5 milliarder dollar. For mer informasjon, se www.sharp.no.

Tags:

Dokumenter og linker