Ber Kristiansand kommune behandle søknad fra SIAN på nytt

Kristiansand kommune avslo søknaden fra organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, om å bruke folkebibliotekets lokaler til et informasjonsmøte. Sivilombudsmannen ber om at kommunen vurderer søknaden på nytt.

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, SIAN, fikk avslag fra Kristisand kommune om bruk av lokaler i folkebiblioteket til et informasjons- og rekrutteringsmøte. Avslaget ble begrunnet med at SIANS formål ikke var i tråd med kommunens verdier og med at det planlagte opplegget ikke passet på folkebiblioteket. SIAN har vist til at flere religiøse trossamfunn har fått låne lokaler til møtevirksomhet og mente at de ble forskjellsbehandlet.

I sin behandling av saken har ombudsmannen kommet til at biblioteket ikke kunne avslå søknaden med den begrunnelse at SIANS formål ikke er i samsvar med kommunens verdier. Ombudsmannen mener likevel at biblioteket må ha et betydelig rom for skjønn og innflytelse når det gjelder hvordan arrangementer skal avholdes og hvordan ytringene skal framføres. I uttalelsen skriver ombudsmannen at det må kunne legges vekt på om opplegget for arrangementet er egnet til å bidra til en opplyst samtale og debatt.

Kristiansand kommune bes om å foreta en ny vurdering av søknaden i lys av de føringene ombudsmannen har gjort rede for i uttalelsen. 

Uttalelsen kan lese i sin helhet på Sivilombudsmannens nettsider her

Kontaktperson: Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

via Anette Hansen, kommunikasjon

mobil: 97515708, epost: anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker