Mangelfull dokumentasjon går ut over rettssikkerheten ved Ahus

Under et besøk til avdeling for akuttpsykiatri ved Akershus universitetssykehus i mai 2017, fant Sivilombudsmannen en rekke eksempler på dårlig og feilaktig dokumentasjon i vedtak om bruk av tvang. Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvorfor bruk av tvang er gjennomført og det går utover pasientenes rettssikkerhet. 

Rapporten fra besøket til Akershus universitetssykehus (Ahus), avdeling for akuttpsykiatri 2.-4. mai 2017 er nå offentlig på Sivilombudsmannens nettsider. Under besøket ble særlig bruk av tvang på avdelingen undersøkt.

Manglende dokumentasjon

-  Etter besøket ser vi at dokumentasjonen av tvangsbruk er mangelfull. Særlig gjelder dette bruk av tvangsmedisinering, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Det ble også funnet tilfeller av kortvarig sperring av dør og fastholding av pasienter, som ikke var dokumentert.

- Svakt eller feil begrunnede vedtak gjør det vanskeligere for pasienten å forstå hvorfor man har blitt utsatt for tvang og det blir også vanskeligere å klage på tvangsbruken, sier Aage Thor Falkanger.

Mindre bruk av belteseng

Avdelingen hadde hatt en betydelig nedgang i bruk av belteseng siste år. Det var i tillegg igangsatt et prosjekt for å redusere bruk av tvang. Det ble likevel funnet at enkelte beltelegginger varte svært lenge, og at det ved noen tilfeller var dårlig dokumentert hvordan man hadde jobbet for å få avsluttet beltebruken. Også ved bruk av tvangsmedisinering var det dårlig dokumentert hvordan pasienten hadde fått muligheten til å gjøre valg selv.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) uten samtykke er i utgangspunktet ulovlig, og kan bare skje dersom det er akutt fare for liv eller helse, og ingen andre lovlige midler er mulige (såkalt nødrett). En gjennomgang av nylig bruk av ECT begrunnet i nødrett viste at det ikke var dokumentert om det forelå en akutt fare for liv eller helse som ikke kunne avverges på en annen måte. - Det kan se ut som disse behandlingene ble gitt på grunnlag som står i et problematisk forhold til nødrettens krav, sier Falkanger.

Kontakt:

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, 22 82 85 40, afa@sivilombudsmannen.no

eller via 

Anette Hansen, kommunikasjon, 97515708, anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia