Sivilombudsmannen: Nå må justismyndighetene redusere isolasjon i fengslene

Aage Thor Falkanger er kritisk til den utstrakte isoalsjonen av innsatte i norske fenglser. I dag kom FN med kritkk av Norge for dette. Justismyndighetene må nå sørge for at soningsforholdene bedres, sier sivilombudsmannen

Norge har blitt eksaminert om oppfølgingen av FNs torturkonvensjon. FNs torturkomite kritiserer Norge for at psykisk syke isoleres i fengsler og at antallet som sitter isolert øker.

-- Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler er skadelig og må opphøre. At FNs torturkomite påpeker det samme som vi har gjort i våre rapporter, bør føre til at  justismyndighetene nå sørger for at soningsforholdene bedres, sier Aage Thor Falkanger.

Kontakt: 

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann via

Anette Hansen, kommunikasjonssjef 97515708

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker