Sivilombudsmannen går tilbake som dommer i Høyesterett om ett år

Aage Thor Falkanger går av som sivilombudsmann om drøyt ett år. Han går tilbake som dommer i Høyesterett, en stilling han har hatt permisjon fra siden juni 2014.

Aage Thor Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden 1963. Han har vært lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett fra 2010 og har hatt permisjon fra Høyesterett mens han er sivilombudsmann. 

– Det har hele tiden vært meningen at jeg skal tilbake til Høyesterett. Av praktiske årsaker annonserer jeg min avgang som sivilombudsmann nå, selv om jeg blir sittende i stillingen mer enn ett år til, sier Age Thor Falkanger. Falkanger har vært sivilombudsmann siden juni 2014.

Stortinget har oppnevnt sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen og utnevnes for fire år om gangen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene. 

Sivilombudsmannen er en selvstendig og uavhengig instans med to oppgaver:

  • Etterfølgende kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner.
  • Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Du kan lese mer om oppgaver og virksomhet på nettsidene sivilombudsmannen.no

Kontakt: Anette Hansen, kommunikasjonssjef, 97 51 57 08 anh@sivilombudsmannen.no
Sentralbord (9-15) 22 82 85 00

Til red: Foto: Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. Foto: Anders Bakke

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker