Sivilombudsmannen rapporterer funn etter besøk til fengsler, psykisk helsvern og barnevern til FN i dag

Sivilombudsmannen vil rapportere om bruk av isolasjon i norske fengsler, beltelegginger og skjerming i psykiatrien og bruk av ECT (elektrosjokk) begrunnet i nødrett, i et eget møte med FNs torturkomité i ettermiddag.

Norges åttende rapport om etterlevelsen av FNs torturkonvensjon skal behandles av torturkomiteen tirsdag og onsdag denne uken. Sivilombudsmannen har et eget mandat fra Stortinget som nasjonal forebyggende enhet for umenneskelig behandling på steder der mennesker er fratatt friheten. Før høringen av Norge har ombudsmannen oversendt en rapport der de viktigste funnene fra besøk til fengsler, psykiatri og barnevern framheves. Den kan lese i sin helhet på ombudsmannens nettsider her. 

Kontakt:
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, 22 82 85 40
eller
Helga Fastrup Ervik (i Geneve) , kontorsjef og leder av Siviloombudsmannens forebyggingsenhet
via Anette Hansen, kommunikasjon:  975 15 708 

På bakgrunn av Norges tilsutning til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon, er Sivilombudsmannen gitt et eget mandag for å forebygge tortur og annen umenneskelig behandling eller straff.Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse foretar reglemessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barneverninstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker