Spør alle kommuner om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Sivilombudsmannen spør alle landets kommuner som har eiendomsskatt om hvordan de håndterer søknader om nedsettelse eller ettergivelse av denne skatten. Bakgrunn er klager til ombudsmannen som viser varierende og til dels lovstridig praksis i kommunene.

- Hensikten med henvendelsen er å avdekke omfanget av den ulike behandlingen og gjøre kommunene oppmerksom på et eventuelt behov for endret praksis.. Vi skal ikke finne syndebukker eller henge ut dem som eventuelt har en lovstridig praksis, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Han oppfordrer kommunene til å besvare brevet innen fristen i midten av mai.

364 kommuner mottok i forrige uke brevet fra Sivilombudsmannen. Kommunene bes svare på spørsmål om

-          de praktiserer klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

-          hvilke organ som i så tilfelle er klageorgan

-          kommunen gir klageadgang på avgjørelser om fritak

-          hvordan klagebehandlingen er organisert

Les hele brevet vedlagt

Den konkrete bakgrunnen for saken er en klage på Moss kommune fra en person som ikke fikk behandlet sin søknad om nedsettelser eller ettergivelse av eiendomsskatt for skatteåret 2015. Kommunen ga ikke klageadgang på slike avgjørelser og satte dessuten en frist for å søke.

I uttalelsen kritiserer ombudsmannen dette og ber kommunen behandle søknaden, oppheve praksis med å sette søknadsfrister og for fremtiden gi klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt.
Les uttalelsen på sivilombudsmannens nettsider her.

Kontaktperson:
Aage Thor Falkanger 22 82 85 40
afa@sivilombudsmannen.no

eller via

Anette Hansen, kommunikasjonsrådgiver 97515708
anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker