SIX starter norsk nyhetsbyrå

SIX lanserer en finansiell nyhetstjeneste i Norge i løpet av andre kvartal 2009. Nyhetsbyrået vil
levere kursdrivende nyheter i realtid til det norske finans- og kapitalmarkedet.

SIX News er en av de ledende leverandørene av kursdrivende nyheter og er allerede i sterk vekst på
det svenske markedet. SIX har en ambisjon om å styrke sin posisjon på det nordiske markedet og
lanseringen i Norge er et ledd i denne satsingen.

”Vi vil gi våre kunder et informasjonsfortrinn. Ved å satse i Norge tar vi ytterligere et
steg i retning av å bli en nordisk aktør med høy andel egenprodusert innhold”, sier Håkan Carlson,
leder for News & Content hos SIX i Norden.

Nyhetstjenestens fokus vil ligge på nyheter som påvirker selskaper notert på Oslo Børs samt viktige
makroøkonomiske hendelser. Tjenesten vil i første rekke rettes mot profesjonelle aktører, webbaserte
finanstjenester og finansmedier.

Dokumenter og linker