Helseforsikring i vekst

Ferske tall for helseforsikring foreligger fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og viser at 20 000 norske kvinner og menn nå har tegnet behandlingsforsikring enten privat eller gjennom arbeidsgiveren i forsikringsselskaper som er medlem av FNH.

Helseforsikring eller behandlingsforsikring innebærer at den forsikrede er garantert rask konsultasjon hos fysioterapeut, psykolog og legespesialist med påfølgende behandling – om nødvendig med innleggelse på sykehus og operative inngrep. Totalt antall med helseforsikring økte fra 2003 til utgangen av 2004 fra ca. 14 000 til over 20 000 - kraftigste økning siden denne typen forsikringer ble lansert her i landet. Forsikringsselskapet Skandia, som arbeider mest med kollektive avtaler gjennom arbeidsgiverne, registrerer nær dobling av antall forsikrede fra 2003 til 2004 og tar nå 1/3 av dette markedet. Vi måler jo markedsandeler i forhold til tallene som Finansnæringens Hovedorganisasjon publiserer for de forsikringsselskapene som er medlemmer av FNH. I tillegg kommer et visst antall personer som er dekket gjennom Vertikal, som ikke er medlem av FNH, sier Berthelsen. - Og den store økningen ser ut til å komme i 2005, sier Skandias adm. direktør Tore Berthelsen. - Vi har aldri registrert en så kraftig vekst som den vi nå ser i starten på 2005. Vi tror faktisk at helseforsikring får sitt gjennombrudd i Norge i år slik denne forsikringsformen for lengst har fått både i Sverige og Danmark. Skandia foretok i høst en markedsundersøkelse for å måle synspunkter omkring behandlingsforsikring. Undersøkelsen, som ble gjennomført av TNS Gallup, viste at 74% av de spurte mente at arbeidsgiver bør kjøpe helseforsikring til sine ansatte. 40,2% bekreftet at de er redde for å havne i en offentlig helsekø, og 45,4 % av de spurte mente at slik forsikring er et positivt tiltak som ikke medfører at andre presses ut av helsekøene. - Holdningene er svært positive og viser at 3 av 4 nordmenn gjerne vil ha helseforsikring. Når så bare drøyt 20 000 har slik forsikring i dag, kan det ligge an til solid vekst i porteføljen i tiden fremover, mener Tore Berthelsen. -------------------------------------------------- For mer informasjon kontakt gjerne: Tore Berthelsen, Skandia Forsikring avd. Norge Telefon: 23 10 63 90 Mail: 23 10 63 91 --------------------------------------------------

Multimedia

Multimedia