Spørreundersøkelse fra TNS Gallup: 3 av 4 ønsker seg behandlingsforsikring

Spørreundersøkelse fra TNS Gallup: 3 av 4 ønsker seg behandlingsforsikring Oslo 21. oktober 2004 74 % av den delen av befolkningen som har lønnet arbeid og en arbeidsgiver, vil gjerne at arbeidsgiver kjøper behandlingsforsikring til dem. Og mer enn 40 % av oss er engstelige for å måtte vente lenge på behandling i offentlig helsetjeneste. På oppdrag av Skandia gjennomførte TNS Gallup en landsdekkende spørreundersøkelse i uke 40 for å lodde befolkningens holdninger til behandlingsforsikring. Over 1000 kvinner og menn ble intervjuet av Gallup, og selv om det var visse forskjeller mellom kjønnene og mellom landsdelene, er de synspunktene som kom frem ganske entydige i alle grupper. Svarene bør bekymre politikere og helsemyndigheter: Bred bekymring - Mens 58 % av oss hevder å ikke være bekymret for å måtte vente lenge på behandling, sier snart like mange at de virkelig er bekymret. Og nesten samtlige hadde klare oppfatninger - det viser at temaet ligger langt frem i pannen på folk, sier direktør Tore Berthelsen i Skandia. Skandia er Nordens største forsikringsselskap innen behandlingsforsikring og har hatt stor fremgang med helseforsikringsproduktene i de andre nordiske land. Nå tror Berthelsen at Norge endelig kommer etter: Realisme De intervjuede blir blant annet spurt om de foretrekker offentlig helsevesen - eller privat behandling. Mer enn halvparten (57.5 %) sier at de helst vil inn i det offentlige helsevesen, mens til sammen 40 % sier at de enten velger privat helsevesen eller stiller seg helt uinteressert til hvem som tar i mot dem så lenge de bare får behandling innen rimelig tid. De spurte måtte også si sin mening om behandlingsforsikring skaper forskjellsbehandling mellom borgerne. Holdningene til behandlingsforsikring er i klar endring og blir i stadig større grad akseptert av befolkningen: 47,2 % mener at behandlingsforsikring skaper forskjellsbehandling - 45.4 % (snart halvparten) mener det motsatte. Klar trend Skandia har ikke gjennomført denne typen spørreundersøkelser før, og har derfor ingen tidligere svar å sammenligne med, men Berthelsen mener likevel at trenden er veldig klar for alle innen privat og offentlig helsetjeneste og for alle i forsikringsbransjen: - Behandlingsforsikring, som skaffer plass og finansierer behandling i det private helsevesen, aksepteres av stadig flere som et alternativ til det offentlige helsevesenet, og jeg mener vi kan konstatere at frykten for behandlingskøene vokser. De aller fleste vil fortsatt helst behandles av det offentlige apparatet, for det har man jo betalt for over skatteseddelen i mange år. Men når de ser køene og ventetiden for å få time hos spesialister og behandling ved sykehusene, da velger de raskt privat helsevesen, sier Berthelsen. - Realismen er klarere til stede hos befolkningen enn blant politikerne! Vil du vite mer om behandlingsforsikring og TNS Gallups omnibus-undersøkelse, kan du kontakte Skandia v/ direktør Tore Berthelsen på telefonnummer 23 10 63 90. Hovedresultatene fra TNS Gallup-undersøkelsen finner du på Skandias hjemmeside som har adresse www.skandia.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041014BIT20460/wkr0004.doc 74 % av den yrkesaktive befolkningen ønsker at arbeidsgiver tegner behandlingsforsikring. http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041014BIT20460/wkr0015.doc Graf til Gallupundersøkelse http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041014BIT20460/bild.html Bilde