Pressmeddelande från Skandias nomineringskommitté

Pressmeddelande från Skandias nomineringskommitté Skandias nomeringskommitté föreslår att Björn Björnsson, Bengt Braun och Leif Victorin väljs till nya styrelseledamöter i Skandia. Vidare föreslås att Oonagh McDonald, Lars-Eric Petersson och Clas Reuterskiöld omväljs till styrelsen. Bengt Braun, f 1946, är koncernchef i Bonnier AB. Björn Björnsson, f 1946 har ett antal styrelseuppdrag och egen verksamhet inom det finansiella området. Leif Victorin, f 1940, är tidigare vVD i Skandia. Till försäkringstagarrepresentanter i Skandias styrelse har Stockholms Handelskammare och Konsumentverket även för nästkommande år utsett Maria Lilja respektive Boel Flodgren. Vid årets bolagsstämma löper mandattiden ut för Oonagh McDonald, Lars- Eric Petersson, Clas Reuterskiöld och Günter Rexrodt. Vidare har Lars Ramqvist och Melker Schörling meddelat att de önskar lämna styrelsen i samband med bolagsstämman. Om nomeringskommitténs förslag följs innebär detta att Skandias styrelse efter bolagsstämman kommer att få följande sammansättning: Björn Björnsson, Bengt Braun, Boel Flodgren, Eero Heliövaara, Maria Lilja, Oonagh McDonald, Willem Mesdag, Lars-Eric Petersson, Clas Reuterskiöld och Leif Victorin jämte tre representanter för de anställda. Nomineringskommittén rekommenderar att Bengt Braun utses till ny ordförande samt att Leif Victorin utses till ny vice ordförande. Härutöver rekommenderas att Willem Mesdag kvarstår som vice ordförande. Skandias Nomeringskommitté har bestått av fem ledamöter, tre representerande de större aktieägarna, en de mindre aktieägarna samt en livförsäkringstagarna i Skandia Liv. Bakom nomineringskommitténs förslag står aktieägare representerande knappt 40 procent av aktierna i Skandia. Närmare upplysningar: Tor Marthin, Nomineringskommitténs ordförande, 08-696 31 00 Gunillla Svensson, Pressekreterare Skandia, telefon 08-788 42 97 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00450/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker