Årets tre første måneder knuser 2011

Ferske tall viser at det har vært nettotegnet mer i fond så langt i år enn i hele fjoråret. Til tross for at den økonomiske situasjonen for mange land i Europa fortsatt er uklar, er det europafond som gir høyest avkastning hittil i år.

Fondskunder har troen
Det har vært nettotegnet mer fond i årets første 3 måneder enn i hele fjor. Folk kjøper omtrent like mye fond som i 2011, men selger seg ikke like mye ut. 
2 av 3 fondskunder sparer i fond via spareavtale og antallet avtaler øker for hver måned.

- Det er kjekt å se at færre kunder selger sine fond, og har troen på fond som en spareform. Vi ser at det kjøpes fond fra både utenlandske og norske forvaltere, men det er norske forvaltere som er vinnerne blant våre kunder, sier Kari Høgheim, produktansvarlig for sparing i Skandiabanken.

Europafond preger både fond med høyest og lavest avkastning
Blant topp fem fond med høyest avkastning finner vi flere europeiske fond. Invesco Continental European Small Cap på andre plass med 23 %, blant DnB SMB og Odin Europa SMB som er rangert som nr 1 og nr 3. Men det er stor forskjell mellom topp og bunn på europeiske aksjefond.

Hvorfor denne forskjellen?
- Årsaken er at små selskaper i Europa har generelt gitt langt høyere kursutvikling enn store selskaper i Europa, hittil i år. Dyktige forvaltere som har kjøpt aksjer i små og mellomstore bedrifter har derfor fått langt høyere avkastning, sier Tommy El Sayed, leder for investeringsrådgiverne i Skandiabanken.

- Den høye avkastningen på europeiske små og mellomstore bedrifter gir seg ikke utslag på fond som er populære å kjøpe. Prisingen av europeiske selskaper er lav og eurokursen er lav. Kanskje er tiden inne for å spare i europeiske fond for den som sparer langsiktig? Spør Tommy El Sayed.

5 fond med høyest avkastning hittil i år:

1. + 23 % DNB SMB
2. + 23 % Invesco Continental European Small Cap
3. + 23 % Odin Europa SMB
4. + 21 % Morgan Stanley European Small Cap Value
5. + 21 % Henderson Horizon Pan European Small Companies

5 Fond med lavest avkastning hittil i år:

1. - 40 % GustaviaDavegårdh Middle East Turkiet
2. + 17 % Gartmore SICAV Pan European Small Cap
3. - 13 % Gartmore SICAV Continental European
4. -13 % Gartmore SICAV Pan European Fund. 5.
5. - 10 % Henderson Gartmore Japan Absolute

For mer informasjon kontakt oss:
Produktansvarlig sparing, Kari Høgheim | Tel. 55 26 00 41 | Mob. 959 40 041
Leder for Finansrådgivning, Tommy El Sayed | Mob. 478 85 388
Bilder: http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/

Om sparing i Skandiabanken
• Formidler handel i over 460 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Plasseringskonto med høyrente-fordeler.
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt
 
Fakta om Skandiabanken:
• Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no
• Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser
• Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
• 360.000 aktive kunder
• Mest fornøyde bankkunder 10 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
• Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

 

 

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia