Børsoppgangen få har hatt tro på!

Mange aksjefond har steget over 20 prosent siden nyttår, men ferske tall fra Skandiabanken viser at få har hatt troen på en børsoppgang i år. De fleste som sparer har valgt å kjøpe andeler i tryggere fond.

Få nyter godt av børsoppgangen

- Den lave tegningen i aksjefond har vært en tydelig trend gjennom hele høsten. Dette til tross for en fantastisk avkastning hittil i år. Få nyter godt av denne oppgangen når de plasserer midlene kun i bank eller obligasjonsfond med lavere muligheter for avkastning, sier Tommy El Sayed, leder for Investeringsrådgiverne i Skandiabanken.

Hele 16 ulike aksjefond har en positiv avkastning hittil i år på mellom 21 og 31 prosent. De fondene som har gjort det best målt med avkastning i år er

  • East Capital Tyrkia +29 %
  • Morgen Stanley Asian Property +28 %
  • Franklin Biotechnology Discovery +27 %


Dårlige økonomiske nyheter påvirker interessen for aksjefond

Dårlige økonomiske nyheter, spesielt fra Europa har dominert nyhetsbildet. Skandiabanken tror dette påvirker interessen for aksjefond. Småsparere velger tryggere obligasjonsfond med lav kostnad når det er stor usikkerhet omkring utsikter for vekst. Videre er Holberg Kreditt populært grunnet relativ høy avkastning sammenlignet med andre rentefond og obligasjonsfond.

-Det er viktig å være bevisst på risiko, men også å se mulighetene underveis. Historien viser at mange velger å kjøpe fond som allerede har hatt høy avkastning i en periode, isteden for å gå inn når fondene har falt i verdi og er lavt priset. En fast spareavtale reduserer risikoen betraktelig over tid. Når det er sagt, så ser vi at september domineres av bestselgere på obligasjonsfond gjennom året - solide fond med god utvikling over tid, sier El Sayed.


KLP bestselger
Obligasjonsfond med høyest nettotegning i september er Holberg Kreditt, KLP Pensjon II og KLP Obligasjon Global II. KLP har med sine lavkostnadsfond blitt en bestselger i år blant kunder i Skandiabanken.  

Størst netto tegning

Innløsning (NOK) Nytegning (NOK) Netto
Holberg Kreditt 316 901 6 561 066 6 244 165
KLP Pensjon II 1 375 780 7 536 576 6 160 796
KLP Aksje Norge Indeks II 2 830 561 6 646 202 3 815 642
KLP Obligation Global II 1 204 314 4 106 700 2 902 386
Danske Invest Global Emerging Market 894 619 3 059 977 2 165 358
Franklin Biotechnology Discovery 172 086 1 702 264 1 530 178
DNB Global Indeks 183 362 1 461 761 1 278 399
SEB Bioteknik - Lux Utd 418 37 728 1 095 615 1 057 887
Storebrand Vekst 3 173 869 813 866 640
KLP AKSJE VERDEN 164 299 1 028 652 864 354

Pressebilder: http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/tags/tommyelsayed/

For mer informasjon kontakt:

Tommy Gustav El Sayed | Leder Finansrådgivning i Skandiabanken | Mobil: 478 85 388 | Direkte: 55 26 00 32 

Om sparing i Skandiabanken

• Formidler handel i over 480 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Plasseringskonto med høyrente-fordeler
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt

Tags: