Dette er året for å spare i annet enn boligen din

- Etter et stabilt år for sparing i fond, tror jeg det blir vanskeligere å forvente samme stabilitet i 2014. Folk som har spart i indeksfond de siste fem årene har hatt fantastisk avkastning, men store aksjeselskaper er ikke veldig billig lenger. Jeg tror tiden er inne for en periode med «god gammeldags» aktiv forvaltning. I et mer turbulent aksjemarked bør dyktige forvaltere slå indeksforvaltning, mener Tommy El Sayed, leder for finansrådgiving i Skandiabanken.

To tema blir stadig viktigere for privatøkonomien
To tema er spesielt viktig for nordmenns privatøkonomi i år; pensjon og bolig. Interessen og behovet for egen sparing til pensjon for de mellom 35 og 55 år vil være viktig også i år. Det andre temaet er den store sparingen som foregår i egen bolig, eller bolig man leier ut, gjerne finansiert med lån. Vil usikkerheten rundt boligprisene føre til økt interesse for alternativ sparing?

- Kanskje nordmenn vil vurdere å spare i ulike typer spareformer, og ikke spare 98 prosent av formuen i bolig? spør El Sayed.

Fondsåret 2013 ga superavkastning på sparepengene
2013 ble et historisk bra år for fondssparing. Fjoråret ble et av de beste år noensinne for netto-tegning av fond i Skandiabanken. 2013 er kun slått av toppårene 2005 og 2009 siden etableringen av Skandiabanken for snart 14 år siden.

Det mest populære fondet i 2013 var Franklin European Small-MidCap. Både KLP og DnB gjorde det bra og hadde hvert sitt globale indeksfond blant de mest populære fondene. Holberg Kreditt har holt seg på ti-på-topp listen siden oppstart, og hadde nok et knallår i avkastning.

- Kundene velger i større grad flere aksjefond, og samtidig som de velger bort tryggere spareformer som rentefond og obligasjonsfond, sier El Sayed.

Superavkastning i enkeltfond
Enkelte fond innen biotek-bransjen og regioner som Japan, Europa og Norden fikk avkastning på mellom 50-80 prosent.

På toppen finner vi SEB Bioteknikfond med 81 prosent avkastning. Også Invesco Nippon Small/Mid Cap, SEB Bioteknikfond, Franklin Biotech gjorde det strålende med 70-80 prosent avkastning. Beste norske fond er DnB Nordic Technology med 66 prosent.

- Jakten på høy avkastning blant sparekunder har en pris i forhold til høyere risiko. Tåler man høye svingninger på sparepengene kan det være glimrende å ha noen fond med høy risiko, sier El Sayed.

Holberg Rurik utmerker seg
Fjoråret var mer utfordrende i vekstmarkeder, men et fond som utmerket seg i fjor var Holberg Rurik med 21 prosent.

- Med fem stjerner rangering fra Morningstar utfordrer forvalteren Leif Anders Frønningen de andre store aktører innen vekstmarkedsforvaltning i Norge. I dette markedet er kampen om nordmenns sparepenger tøff. Både Skagen Kon-Tiki og og Odin Emerging Markets gjorde det bra i 2013 med 17 prosent avkastning. Det blir spennende å se hvilke forvaltere og fond som vil klare utfordringene i år.

- Vi tror at det i 2014 blir viktigere å spre sparepengene på ulike spareformer og samtidig spare over tid, sier El Sayed. Ulike spareformer bør være bank, regionale aksjefond, obligasjonsfond med lav renterisiko, og ikke minst fokusere på hva man faktisk betaler for sin finansiering av bolig. Nedbetaling av gjeld er også god sparing, avslutter El Sayed.

Ti fond med høyest nettotegning i 2013
1. Franklin European
2. Small-MidCap
3. Holberg Kreditt
4. KLP Aksje Global indeks IV
5. DNB Global Indeks
6. DNB NORDIC TECHNOLOGY
7. Nordea Småbolag Norden
8. KLP Aksje Norge Indeks II
9. Skagen Global
10. Franklin Biotechnology Discovery 
Delphi Global

Ti fond med størst netto innløsning i 2013
1. KLP Obligation Global II
2. Skagen Vekst
3. Holberg Norge
4. KLP Pensjon II
5. Holberg Likviditet
6. Skagen Hoyrente
7. Odin Norge
8. Fidelity China Focus
9. Skagen Kon-Tiki
10. Odin Offshore

For mer informasjon kontakt:

Tommy Gustav El Sayed | Leder Finansrådgivning i Skandiabanken | Mobil: 478 85 388 | Direkte: 55 26 00 32 

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia