Enorm utlånsvekst

Den kraftige økningen i lån til bolig gav Skandiabanken Norge et stort overskudd i 2013. Regnskapet viser 278 millioner kroner i overskudd før skatt.

I 2012 var overskuddet på 217 millioner kroner før skatt. Det gir en økning på 28 prosent fra 2012 til 2013.

Mange nye kunder
Den sterke veksten i Skandiabanken fortsatte i fjerde kvartal og bidrar til et godt årsresultat.

Bankens økte satsning på bil- og boliglån har gitt en utlånsvekst på 16,8 milliarder kroner. Det er en økning på 63 prosent i løpet 2013.

Antall utbetalte boliglån økte med 105 prosent, sammenlignet med 2012.  Antallet billån økte med 64 prosent.

– Veksten har vært formidabel. Det gir et godt resultat, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Utlånsveksten har gitt banken mange nye kunder. I fjor var det 54 prosent flere som registrerte seg som kunde, sammenlignet med året før. Banken har nå 375.000 aktive kunder. Tilstrømmingen av nye kunder og utlånsveksten er i tråd med bankens ambisjoner om å vokse.

Ikke utbytte
– Regnskapet viser at flere kunder bruker flere av tjenestene banken tilbyr. For eksempel økte bruken av kredittkort i fjor, blant annet som følge av at reiseforsikring nå er inkludert i kortet, sier Øyhovden.

Bankens eiere, det svenske forsikringsselskapet Skandia, har ikke tatt utbytte de siste årene. Årets overskudd blir også brukt til å videreutvikle banken. Eierne har i tillegg tilført banken i Sverige og Norge til sammen 703 millioner svenske kroner de siste månedene for å styrke egenkapitalen, blant annet for å etterleve nye krav fra norske myndigheter.

– Kapitaltilførselen sikrer at vi fortsatt kan vokse og gi konkurransedyktige vilkår for våre kunder, sier Øyhovden.

 Mange utmerkelser
I 2013 kåret Norsk Kundebarometer Skandiabanken til banken med de mest tilfredse kundene. Det er tolvte året på rad at banken får denne utmerkelsen. EPSI kåret Skandiabanken til banken med de mest fornøyde kundene. Og Reputation Institute (RepTrak) slo fast at Skandiabanken har det beste omdømmet blant banker og finansinstitusjoner i Norge. Norsk Familieøkonomi slår også fast at Skandiabanken er beste totalbank i 2013.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038.

Informasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik | Mobil 900 41 162.


Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia