Fondsrapport: Svak fondsmåned, men stor spredning i hvilke fond som faktisk handles.

Ferske tall fra Skandiabanken viser at november er en av de svakeste månedene i 2011 hva gjelder nettotegning av fond. Det er imidlertid svært stor spredning i både forvaltere og fond som topper listen over fond med høyest nettotegning.

Stor spredning
- Av ti på topp nettotegning er det kun KLP som forvalter som er inne med mer enn ett fond. Det er også interessant at det er flere utenlandske forvaltere som hevder seg på listen, sier Kari Høgheim, produktansvarlig for Sparing i Skandiabanken.

Topp 10-liste - nettotegning 
KLP Aksje Norge
Templeton Asian Growth
Storebrand Delphi Verden
DNB Nordic Technology
Fidelity Indonesia
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II
Morgan Stanley Global Brands
Odin Norge Nok
Franklin US Equity
Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap

Populærrt å få bedre oversikt
Når det gjelder flytt av fondsandeler til konto i Skandiabanken har november måned vært en av de beste i 2011. 

- Over 1.200 kunder har benyttet denne tjenesten. Kundene våre setter svært stor pris på at de gjennom fondsflytt får oversikt over verdien av egne fondsandeler, innestående på konto og lån og kreditter på en og samme side i nettbanken. Folk ønsker en god oversikt over sin økonomi samlet på ett sted, sier Høgheim. 

Markedskommentar: 
 
Fondskundene mister tålmodigheten
- I september øynet fondskundene håp om bedring, og mange benyttet muligheten til å kjøpe seg opp i fond. Etter nye tunge perioder på verdens børser i november er det mange som mister håpet, og dermed endter november som en av de månedene med svakest nettotegning i år, sier investeringsrådgive Anders Furnes i Skandiabanken.

- Uroen på børsene er hovedsaklig knyttet opp mot usikkerheten mot å få konkrete løsninger på eurosonens akutte gjeldsproblemer. Dette til tross for at måneden har gitt nye regjeringsjefer i både Hellas og Italia. Hovedproblemet nå er at Tyskland og Frankrike ikke enes om hvilke grep den europeiske sentralbanken bør gjøre i forhold til gjeldskrisen, mener Furnes.

- I motsatt retning har USA levert bedre tall enn forventet, og flere forventer nå en solid vekst i USA i tredje kvartal, understreker Furnes. 
 
Bioteknologi i vinden
- I november har fond som satser på Bioteknologiaksjer gjort det best. I et aksjemarked preget av mye nedgang har SEB Bioteknikfond levert den høyeste avkastningen av Skandiabankens  470 fond, med en avkastning 6,8 %, sier Furnes.

- Bransjefond innenfor finans har derimot hatt den sterkeste nedgangen, der flere har hatt en nedgang på mer enn 10 %, sier Furnes.

Våre mest populære fond i november 

Ti mest kjøpte fond for november:
1. Skagen Kon-Tiki
2. Skagen Global
3. KLP Aksje Norge Indeks II
4. Holberg Likviditet
5. DNB Nordic Technology
6. Skagen Vekst
7. KLP Aksje Norge
8. Holberg Norge
9. KLP Pensjon II
10. Holberg Norden

Ti mest solgte fond for november:
1. Skagen Kon-Tiki
2. Skagen Global
3. Holberg Likviditet
4. Skagen Vekst
5. KLP Aksje Norge Indeks II
6. KLP Pensjon II
7. Holberg Norge
8. Holberg Norden
9. Skagen Höyrente
10. DNB Nordic Technology

Kontakt oss:

Produktansvarlig sparing, Kari Høgheim | Tel. 55 26 00 41 | Mob. 959 40 041
Investeringsrådgiver, Anders Furnes | Tel. 55 26 01 37 | Mob. 982 64 837

Bilder: http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/

Om sparing i Skandiabanken

• Formidler handel i over 450 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Meget fleksibel høyrentekonto for innskudd over kr 100.000
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt

 

 

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia