Har lånt ut 12 milliarder mer

Den kraftige økningen i lån til bolig fører til ny rekord for Skandiabanken Norge. Banken har et overskudd på 209 millioner kroner før skatt etter tredje kvartal. 

I samme periode i fjor var overskuddet på 167 millioner kroner før skatt. Det gir en økning på 25 prosent fra i fjor til i år.

Færre venter
Kundene har strømmet til Skandiabanken i år etter at de fleste andre bankene økte renten. Skandiabanken Norge har ikke endret renten siden vinteren 2012.

Bankens økte satsning på bil og boliglån har gitt en utlånsvekst på 12 milliarder kroner. Antall utbetalte boliglån økte med 77 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Antallet billån økte med 46 prosent.

Første halvår var det stor pågang av nye lånekunder. De siste månedene har antallet søknader stabilisert seg samtidig som saksbehandlingen er effektivisert. Det gjør at kundene ikke trenger vente så lenge på å få utbetalt pengene, men behandlingstiden er fortsatt lengre enn det som er målet.

– Veksten har vært formidabel, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Ingen konkurransefordel
Utlånsveksten har gitt banken mange nye kunder. I første halvår fikk Skandiabanken 56 prosent flere kunder, sammenlignet med samme periode i fjor.  Banken har nå 370.000 kunder. Tilstrømmingen av nye kunder og utlånsveksten er i tråd med bankens ambisjoner om å vokse.

I tillegg til å satse på utlån har Skandiabanken i høst blant annet lansert muligheten for å betale venner via SMS, uavhengig av hvilken bank mottaker har. Banken har også innført straksbetaling som gjør at pengene kommer fram til mottakeren umiddelbart.

Myndighetene har ennå ikke bestemt de endelige kravene til bankens egenkapital. Framtiden er derfor mer usikker.

– Trolig blir vi behandlet på samme måte som norske banker. Det vil få følger for prisene våre. Men vi skal fortsatt konkurrere og kundene skal fortsatt være fornøyd med oss, lover Øyhovden. 

Hele resultatet for Skandiabanken NO tredje kvartal 2013.

For ytterligere informasjon kontakt:

Informasjonssjef, Leif-Kjartan Bjørsvik | Mobil 900 41 162.

Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038.

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia