Helsefond kurerer småsparerne

Ferske tall viser at aktiviteten i fondshandelen i april ble den laveste på sju måneder. Helsefond er likevel populært blant småsparerne.

Salget av fondsandeler sank med 26,5 % i april sammenlignet med mars. April ble dessuten en måned der mange byttet sine fond. Flere akjsefond som har vært populære hittil i år ble solgt. Samtidig er en ny trend er at fondssparerne investerer i helse og bioteknologi. Tre ulike helsefond er blant fondene med størst netto nytegning i april. Helt på topp rangerer Franklin Biotechnology Discovery.

-Dette er et fond som har store investeringer i amerikanske legemiddelfirmaer, som blant annet satser på utvikling av behandling til pasienter med livstruende sykdommer som kreft, HIV/AIDS og alvorlige leversykdommer. Fondet har prestert utrolig bra i mange år, og har hele 32 prosent avkastning hittil i år, sier Tommy El Sayed, leder for Investeringsrådgiverne i Skandiabanken.

Helsefond stabile i 10 år
Andre helsefond som har vært populære i april er Øhman Hjart & Lungfond, samt Storebrand WGA Health Care. Det er store ulikheter mellom de tre helsefondene, men felles for alle er at de har vært stabile målt med avkastning siste 10 år.

-Vi ser at alle de ni ulike helsefondene i Skandiabankens fondsutvalg har gitt en avastning på mellom 38 og 80 prosent de siste fem årene. Men så har også hele bransjen løftet seg i denne perioden. Vi som rådgivere anbefaler lang tidshorisont på slike fond, sier El Sayed.

Investerer etisk
Både Øhman Hjart & Lungfond og Storebrand WGA Health Care er fond som tar særskilt hensyn til etiske forhold for sine investeringer. Ôhman gir også 25 prosent av forvaltningshonoraret til forskning på sykdommer relatert til hjerte og lunger.

-Vi har merket alle våre fond som investerer etisk, og synes det er svært gledelig at kunder handler fra vårt utvalg av disse. Vi ser også at når det gjelder etisk merkede fond, så beholder kundene disse i større grad enn tradisjonelle aksjefond, sier El Sayed.

Mangler tidshorisont for sparingen
Skagen Kon-Tiki og Fidelity Thailand er fond som har vært populære i lang tid, målt i tegning av andeler. I april topper de imidlertid listen over fond med størst netto salg. El Sayed tror dette henger sammen med at mange mangler tidshorisont for sparingen sin. I en nylig gjennomført kundeundersøkelse i Skandiabanken blant de som har solgt fondsandeler, oppgir hele 42 prosent at de ikke har noen bestemt tidshorisont.

-Dette gjør sparingen mindre forutsigbar, og fører fort til at mange selger sine fond når de faller i verdi. Vi tror kunden selv er den beste til å gjøre gode valg, men manglende målsetting og tidshorisont må på plass for å få effekt av sparing – dette gjelder uansett spareform, avslutter El Sayed.

Ti mest kjøpte fond i april
1.  Skagen Kon-Tiki
2.  Skagen Global
3.  Franklin Biotechnology Discovery
4.  KLP Aksje Norge Indeks II
5.  Danske Invest Glo Em Mkt Small Cap
6.  KLP Aksje Global indeks IV
7.  Holberg Kreditt
8.  KLP Pensjon II
9.  Henderson Asia Pacific Property
10. Storebrand Delphi Global

Ti mest solgte fond i april
1.  Skagen Kon-Tiki
2.  Skagen Global
3.  Fidelity Thailand
4.  Skagen Vekst
5.  Danske Invest Glo Em Mkt Small Cap
6.  KLP Aksje Norge Indeks II
7.  Holberg Kreditt
8.  Holberg Norden
9.  Alfred Berg Norge Etisk
10. DNB NORDIC TECHNOLOGY

Ti fond med størst nettotegning i april
1.  Franklin Biotechnology Discovery
2.   KLP Aksje Global indeks IV
3.  Öhman Hjärt & Lungfonden
4.  KLP Pensjon II
5.  Henderson Asia Pacific Property
6.  Nordea Global Value
7.  Holberg Kreditt
8.  Storebrand WGA Health Care
9.  Storebrand Delphi Global
10.  KLP Aksje Norge Indeks II

Ti fond med størst nettoinnløsning i april
1.  Skagen Kon-Tiki
2.  Fidelity Thailand
3.  Skagen Global
4.  Skagen Vekst
5.  Alfred Berg Norge Etisk
6.  DNB NORDIC TECHNOLOGY
7.  Alfred Berg Norge Acc
8.  Holberg Norge
9.  DNB Finans
10. DNB SMB

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder Finansrådgivning, Tommy Gustav El Sayed | Mob. 478 85 388

Informasjonssjef, Leif-Kjartan Bjørsvik | Tel. 55 26 02 29 | Mob. 900 41 162

Om sparing i Skandiabanken

• Formidler handel i over 470 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Plasseringskonto med høyrente-fordeler
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Multimedia

Multimedia