Opptur for obligasjonsfond og spennende vekstmarkeder

Småsparerne foretrekker fortsatt obligasjonsfond fremfor aksjefond. De har gått glipp av børsoppgangen hittil i år, men har truffet godt med investeringene likevel. Flere obligasjonsfond har hatt mer enn 7 prosent avkastning siden januar. Vekstmarkeder som Tyrkia er også blant vinnerne hittil i år.

Ferske tall fra Skandiabanken viser at private småsparere fremdeles retter øynene mot obligasjonsfond. Tre obligasjonsfond fra KLP og Holberg er blant topp fire, målt i netto nytegning.

Kursgevinst på mange obligasjonsfond
Oslo Børs har hatt en fin oppgang til nå i år, men kritisk mediefokus og skepsis til aksjemarkedet har gjort at mange har holdt seg unna og gått glipp av oppgangen.  På den andre siden har obligasjonsfond gitt en meget fin kursgevinst.

-Vi ser at obligasjonsfondene med størst netto nytegning i oktober har gitt fra 7 til nesten 9 prosent avkastning. Dette er på nivå med det man normalt ser i forventet avkastning i ordinære aksjefond over tid, men da med større risiko. Dermed har mange småsparere truffet godt med markedet de har investert i, sier Magnus Selven, investeringsrådgiver i Skandiabanken.

Kjempeoppgang for Tyrkia
Fra fondene med best avkastning i år er East Capital Tyrkia og JP Morgan Europe Converegence Equity hjulpet av oppgangen på den tyrkiske børsen. I 2011 så vi et voldsomt fall på børsen i Istanbul og noe av oppgangen kan nok sees som en rekyl på dette. Flere tyrkiske selskaper har gjort det bedre enn analytikere har ventet. Det er heller ikke lenge siden kredittratingbyrået Moodys oppgraderte Tyrkias kredittverdighet.

-På lang sikt er Tyrkia et spennende marked som binder sammen Østen og vesten. Men som man har sett de seneste årene, er det store svingninger og stor risiko innblandet. For eksempel var det flere Tyrkia-fond som falt kraftig i perioden etter januar, og disse har tross oppgang i år fremdeles ikke hentet inn det tapte. Risikofond som investerer i markeder med store svingninger passer derfor bra i en månedlig spareavtale i fond, ettersom plasseringen da blir spredd over en lengre periode, sier Selven.

Fondene med best avkastning i år er:

• East Capital Tyrkia +39,5 %
• JP Morgan Europe Convergence Equity 30,5 %
• Morgan Stanley Asian Property +29,5 %
 

Populært vekstmarkedsfond med god oppgang 
Selven trekker også frem Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap som et annet spennende fond. 

-Under Morningstar Fund Awards i slutten av mars kom to av tre fond som var nominert i kategorien ”vekstmarkeder” fra dette forvalterteamet. Fondet har hatt en meget god oppgang, på 24,9 prosent hittil i år.

Ti fond med størst nettotegning i oktober

1. Danske Invest Global Emerging Market Small Cap
2. KLP Pensjon II
3. KLP Obligation Global II
4. Holberg Kreditt
5. KLP Aksje Norge Indeks II
6. Storebrand Vekst
7. Skandia Pacific - First State
8. Storebrand Delphi Global
9. Nordea Småbolag Norden
10. Franklin Biotechnology Discovery

Ti mest kjøpte fond i oktober
1. Danske Invest Global Emerging Market Small Cap
2. Skagen Kon-Tiki
3. KLP Pensjon II
4. KLP Obligation Global II
5. Holberg Kreditt 
6. KLP Aksje Norge Indeks II
7. Skagen Global
8. Holberg Likviditet
9. Skagen Vekst
10. Storebrand Vekst

Ti mest solgte fond i oktober
1. Skagen Kon-Tiki
2. DNB Norge Indeks
3. Skagen Global
4. Skagen Vekst
5. Holberg Likviditet
6. Morgan Stanley Emerging Markets DebHolberg Norge
7. Holberg Norge
8. KLP Aksje Norge Indeks II
9. Holberg Norden
10. DNB NORDIC TECHNOLOGY 

For mer informasjon kontakt oss:
Produktansvarlig sparing, Kari Høgheim | Tel. 55 26 00 41 | Mob. 959 40 041
Leder for Finansrådgivning, Tommy El Sayed | Mob. 478 85 388

Bilder: http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/

Om sparing i Skandiabanken

• Formidler handel i over 480 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Plasseringskonto med høyrente-fordeler
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia