Skandiabanken: Delårsrapport 1. halvår 2011

Skandiabanken leverte et historisk bra resultat i 2010. Banken viser fortsatt jevn vekst, og har et oppnådd resultat på kr 66 mill. før skatt pr første halvår 2011.

Fortsatt vekst på innskudd
Resultatet fra første halvår viser en jevn utlånsvekst, men redusert tap på utlån på grunn av gjennomgående solide kundeforhold og gode interne rutiner.

Samlede innskudd fra kunder økte med 13 % i forhold til samme periode i fjor, med en økning på 3,8 milliarder.

Brutto fondssalg var pr. 30.06.11 TNOK 573.954, dette er en nedgang på 10,8 % sammenlignet med samme periode i fjor. Mye av nedgangen skyldes uroligheter i fondsmarkedet i mai og juni i år.

Faste spareavtaler i fond utgjorde pr. 30.06.11 TNOK 170 954, dette er en økning på 13 % sammenlignet med samme periode i fjor.  Antall aktive spareavtaler har økt med ca. 6.000 stk. fra 30.06.10 til 30.06.11.

- Vekst i innskudd og i spareavtaler bekrefter bankens satsing på sparekunder. Et oppnådd resultat på kr 66 mill. før skatt er også helt i tråd med forventningene, sier leder i Skandiabanken Magnar Øyhovden.

Fortsatt kundevekst og fornøyde kunder
Skandiabanken har fortsatt kundevekst 11 år etter oppstarten. Banken har fått 11 572 nye aktive kunder fra første halvår av 2010 til første halvår 2011, dette er en kundevekst på 3,36 %.

Skandiabanken er fortsatt banken med de mest fornøyde kundene, og i april ble Skandiabanken tildelt prisen "Bransjevinner av norsk kundebarometer”, for 10. året på rad. I mai 2011 ble Skandiabanken tildelt prisen for "Best omdømme innen bank og finans - av Reputation Institute, for 5. året på rad.

Økt mobilsatsing
Stadig flere av Skandiabankenskunder tar i bruk mobile løsninger. Bruken av SMS-bank har økt med 52 % i første halvår i 2011 i forhold til første halvår i 2010.
SMS-banker en tjeneste som kan brukes både med og uavhengig av mobilbanken, og gir kundene mulighet til å sjekke saldo, overføre penger og utføre vennebetalinger, uten innlogging i nettbanken.

Skandiabanken har våren 2011 oppgradert tjenestene i mobilbank med mulighet for blant annet å sette regionsperre på debetkort og kredittkort. Det er også mulig å handle aksjer i sanntid via mobilen. For brukere av iPhone er det utviklet en versjon 2.0, med blant annet enkel tilgang til SMS-bank. Det er også utviklet en egen Aksjespill-app.

- Fremtidsbanken befinner seg i mobile kanaler. Banken må være der kundene er, og ikke omvendt. Skandiabanken vil fortsette sin satsing innenfor mobile kanaler så lenge kundene ønsker dette, sier Øyhovden.

For fullstendig informasjon se: http://www.skandiabanken.no/Oss/Finansiell-info/

For ytterligere informasjon kontakt:
Leder for Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Tel 55 26 00 38 | Mob. 959 40 038

Bilder av Magnar Øyhovden

Fakta om Skandiabanken:
• Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no
• Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser
• Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
• 350.000 aktive kunder
• Mest fornøyde bankkunder 10 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
• Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

 

 

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia