Skandiabanken aksjerapport: Minikrakk ga kredittskred

Når Børsen stupte i begynnelsen av august økte antall aksjekreditter tilsvarende i Skandiabanken. Mange aksjekunder betrakter aksjer som billige og bruker aksjekreditt til å laste opp ekstra.

Usikkerhet i USA og gjeldsproblemene i Eurosonen gjorde sensommeren til en berg- og dalbane for aksjeinvestorene. Ikke uventet var det OBXEXDBULL og OBXEXDBEAR som toppet omsetningen i Skandiabanken i august.

Økning i aksjekreditt
De voldsomme svingningene på Oslo Børs påvirket etterspørselen etter aksjekreditt. Det ble innvilget  7-8 ganger flere aksjekreditter i august i forhold til juli, og benyttet kreditt var ca. 25 % større i august som i juli.

- Store nedturer og små oppturer på Børsen skremte ikke kundene fra å søke og benytte aksjekreditt. Aksjekreditten er lett tilgjengelig, og det virker som om kundene våre ser på det voldsomme fallet tidlig i august som en mulighet til å laste opp med aksjer, sier Ole B. Larsen, produktansvarlig for Aksjehandel i Skandiabanken.

Tvangssalg
I starten av august sendte Skandiabanken ut betydelig flere varsler om overbelåning enn normalt. I siste havldel har overbelåning normalisert seg, selv om Skandiabanken har en stor økning i antall kunder som benytter aksjekreditt.

- Selv om vi har en markant økning i antall kunder som benytter aksjekreditt, har kundene god kontroll på sine investeringer. Tett oppfølgning fra vår side kombinert med bevisste aksjekunder gjør at vi til dags dato ennå ikke har hatt et eneste tap på aksjebelåning, sier Larsen.

4 nye ETN'er
Flere og flere av Skandiabanken sine aksjekunder har fått opp øynene for muligheten til å tjene penger på en fallende børs. I den anledningen tilbyr Skandiabanken i september kurtasjefri handel i fire nye ETN'er: BULL STL X3 DNM og BEAR STL X3 DNM, samt BULL YAR X3 DNM og BEAR YAR X3 DNM. September-aksjene vil gi kundene en mulighet til å tjene penger basert på bevegelser i Statoil og Yara.
 
- Du kan nå investere i STL og YAR med tre ganger gearing. Det betyr at aksjen stiger, eller faller omtrent tre ganger så mye som underliggende aksje, i disse tilfellene YARA og Statoil, sier Ole B. Larsen, produkteier for Aksje i Skandiabanken.
 
Daghandling
- Dette er papirer som egner seg godt til daghandling for investorer som ønsker å ta en større risiko, understreker Larsen. 
 
Populære aksjer i august
Mest kjøpt: OBXEXDBULL, OBXEXDBEAR, Statoil Yara og Norsk Hydro 
Mest solgt: OBXEXDBULL, OBXEXDBEAR, Statoil Yara og Norsk Hydro 

Kontakt oss for mer informasjon: 

http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/6024715627/in/photostream

Produktansvarlig Aksjehandel Ole B. Larsen | Tel. 55 26 00 45 | Mob. 95 94 00 45

 

Tags: