Skandiabanken får tilført 400 millioner SEK

Skandiabanken får tilført 403 millioner SEK fra sine eiere i dag, 31.januar. Dette gjør at egenkapitalgraden stiger til 14 prosent, beregnet ut fra kapitalgraden per 31. desember og justert for tilskuddet.

Bakgrunnen for kapitaltilførselen er bankens utlån, takket være økt kundetilfredshet og populære boliglån, vokser i tråd med den langsiktige planen om at banken skal fordobles i størrelse mellom 2013 og 2018. 

Etter dagens kapitaltilførsel og med planlagt vekst er det ikke behov for ytterligere tilskudd, men dette kan bli vurdert på nytt dersom veksten utvikler seg mer enn forventet eller utviklingen ellers endrer seg. Bankens interne egenkapitalkrav er i dag 11,5 prosent.

Forsikringsaksjeselskapet Skandia tilførte også bankvirksomheten i Norge og Sverige 300 millioner svenske kroner i november i fjor.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038.

Informasjonssjef, Leif-Kjartan Bjørsvik | Mobil 900 41 162.

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia