Skandiabanken fondsrapport: Alt eller ingenting i urolige tider

Ferske tall fra Skandiabanken viser at mange kunder forkaster sin opprinnelige spareplan med en planlagt balansering mellom fond og bankinnskudd når børsene stuper.

- Det vi ser er at kunder som handler på egenhånd enten dytter alt av ledig kapital inn i aksjer, eller så stuer de alt av sparepenger inn på høyrentekonto. Den opprinnelige sparestrategien med en kombinasjon av både aksjer og renter ble fullstendig glemt for mange kunder da børsene stupte i begynnelsen av august, sier Anders Furnes, investeringsrådgiver i Skandiabanken.

Tallene viser også at kunder som sparer jevnlig i spareavtaler stort sett holder seg til sin opprinnelige spareplan, også ved urolige børstider.
 
Aktiv global toppforvaltning og billig norsk indeksforvalting
Kunder som nytegner foretrekker i stor grad følgende kombinasjon:  Hjemmemarkedets billigste aksjefond KLP AksjeNorge Indeks 2, sammen med det suksessfylte globale vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki. 
 
- Blant Norge-fondene er det tydelig at det er indeksfondene som øker mest i popularitet, i motsetning til fondene med globale mandat, der aktivt forvaltede fond fortsatt dominerer, sier Furnes. 
 
Bransjefond innen finans falt kraftig 
Bankaksjer har falt kraftig i august måned, blant annet på grunn av europeiske gjeldsproblemer og frykt for nedgraderinger. Dette gjenspeiles tydelig gjennom fond som satser på finansaksjer 
 
- De fire bransjefondene vi har innenfor denne kategorien (BlackRock World Financials, DnB NOR Finans, Fidelity Global Financial Services og JP Morgan Global Financials) har alle falt mellom mellom 12 % og 17 % i løpet av måneden, sier Furnes. 
 
Eurokrisen tydelig gjennom europeiske fond
Det har vært en tøff måned også for europeiske aksjer generelt, noe fondene til verdens største fondsforvalter Fidelity viser: Fidelity Italy gikk ned over 21 % i august, mens Fidelity Germany har stupt med over 24 %. Nedturen gjenspeiles også globalt, og 40 ulike fond hadde en negativ avkastning på mer enn 20 % i måneden som gikk. 
          
Renter eller aksjer?
-  Vi står nok ovenfor et turbulent marked en god stund fremover, og rentefond/bankinnskudd er stedet å være for kortsiktig kapital. Vi mener likevel at mye av fremtidig usikkerhet er priset inn i dagens aksjekurser, og at de historisk lave prisene gjør det til et svært godt utgangspunkt for plasseringer i aksjefond som skal settes av i 5år+, sier Furnes.
 
- Et generelt tips er å ta en kikk på egen sparing og stille seg spørsmålet: Bør jeg rebalansere sparingen min?, sier Furnes.

Nytegning og innløsning av fond gjennom Skandiabanken:

10 fond med størst nytegning i august
1. Skagen Kon-Tiki
2. KLP Aksje Norge Indeks II
3. Skagen Global
4. KLP Pensjon II
5. Skagen Vekst
6. Holberg Likviditet
7. DnB NOR Norge Indeks
8. Holberg Norge
9. DnB NOR Nordic Technology
10. Holberg Norden

10 fond med størst innløsning i august
1. Skagen Kon-Tiki
2. Skagen Global
3. Skagen Vekst
4. Holberg Norge
5. Holberg Likviditet
6. Skagen Høyrente
7. Storebrand Obligasjon+
8. Holberg Norden
9. Warren Wicklund Norge
10. Fidelity Thailand

For mer informasjon kontakt:

Anders Furnes | Investeringsrådgiver i Skandiabanken | Mobil: 47 98 26 48 37 | Direkte: 47 55 26 01 37 |

Tommy Gustav El Sayed | Leder Finansrådgivning Skandiabanken Norge | Mobil: 47 47 88 53 88 | Direkte: 47 55 26 00 32 |

Bilder: http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/5886771687/in/photostream

 

Om sparing i Skandiabanken

• Formidler handel i over 450 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Meget fleksibel høyrentekonto for innskudd over kr 100.000
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia