Skandiabanken justerer renten

Skandiabanken justerer opp renten på lån og kreditter for å kunne låne ut mer penger og tilpasse seg endret krav til egenkapital. 

Nye rentebetingelser, for nye og eksisterende kunder, gjelder fra og med 17. januar 2014.

Justeringer på de viktigste lån og kreditter (komplett prisliste på skandiabanken.no):

Produkt Dagens rente Endring Ny rente fra 17. januar 2014
Boliglån 75 % over 2 mill kr 3,50 % 0,20 % 3,70 %
Boliglån 85 % over 2 mill kr 3,75 % 0,25 % 4,00 %
Billån 75 % 5,25 % 0,20 % 5,45 %
Billån 100 % 6,75 % 0,45 % 7,20 %
Grønt Billån 75 % 4,90 % 0,10 % 5,00 %
Grønt Billån 100 % 6,30 % 0,25 % 6,55 %
Kontokreditt 15,65 % 0,30 % 15,95 %
Kredittkort 14,66 % 0,30 % 14,96 %

Skandiabanken har vokst mye i år og har som mål å vokse enda mer i årene framover. For å klare dette må banken ha mer kapital bak hver krone den låner ut. Bankens svenske eiere har tilført 300 millioner svenske kroner for å sikre veksten og tilfører mer dersom det blir behov. Eierne avstår selvsagt også fra utbytte.

– Som en ansvarlig bank må vi likevel øke prisene noe for å bli enda mer robust, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken Norge. Banken følger dermed anbefalingene fra tilsynsmyndighetene.

Det er to år siden Skandiabanken sist hevet renten. De fleste konkurrentene økte renten i mars i år da myndighetene varslet skjerpede krav til egenkapital. Skandiabanken økte ikke renten den gangen fordi detaljene i regelverket ikke var klar.

– Norske myndigheter signaliserer nå at utenlandske banker som driver i Norge kommer til å få samme kravet til egenkapital som norske banker. Det er også en av grunnene til endringen i prisene våre, sier Øyhovden.

– Vi skal fortsatt låne ut mer penger til bil og bolig, og vi har tro på fortsatt lave renter i tiden som kommer. Den varslede prisjusteringen endrer bare i liten grad på Skandiabankens plasseringer på de offisielle prissammenligningene (Finansportalen), sier Magnar Øyhovden.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder i Skandiabanken Norge Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038.

Informasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik | Mobil 900 41 162.

Tags: