Skandiabanken Norge første halvår 2012: Driftsresultat 106 millioner

Skandiabanken Norge presenterte i dag resultatet for første halvår 2012. Banken kan vise til en svært positiv inntektsutvikling etter økt satsning på utlån, en sunn kostnadsutvikling og svært lave tap. Driftsresultat før skatt ble 106 millioner.

Fra å være kjent for gebyrfrihet og enkel nettbank, viser utviklingen at Skandiabankens kunder tar i bruk stadig flere av bankens tjenester, noe som også gir positivt utslag på resultatet .

Betydelig vekst i utlån og innskudd
Bankens økte satsning på utlån med sikkerhet i bil og bolig har gitt en forventet god vekst på ca 1,4 milliarder NOK, sammenlignet med 31. desember 2011. Antall utbetalte billån i første halvår 2012 økte med 30% i forhold til første halvår i fjor. Antall utbetalte boliglån økte med 22 % i samme periode.

- Vi er veldig fornøyd med at vår økte satsning på utlån allerede har gitt svært gode resultater. Mange eksisterende kunder oppdager at vi også er konkurransedyktige på lån, og flytter boliglånet til oss fra annen bank. Den store pågangen har betydd travle sommermåneder for utlånsavdelingen, men nye lån blir alltid prioritert, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Samlede innskudd fra kunder økte med ca 3,5 milliarder NOK i forhold til 31. desember 2011. Kundenes plasseringer i fond og aksjer økte med 340 millioner NOK i samme periode.

Solid drift og minimale tap
Etter større investeringer i 2011 er kostnadene redusert etter plan i første halvår 2012, noe som gjenspeiler en mer normal driftssituasjon. Banken har en fortsatt positiv kundevekst, og kan vise til en solid drift med minimale tap, noe som har sammenheng med lav grad av mislighold og gjennomgående solide kundeforhold.

Enkel nettbank – blir enklere hverdagsbank for alle
Som ren nettbank satser Skandiabanken videre på god brukeropplevelse, enkel hverdagsbank og ytterligere automatisering av prosesser som kommer kundene til gode. Dette, sammen med økt satsning på gebyrfri lånefinansiering, skal gjøre Skandiabanken til hverdagsbanken for folk flest.

- Det å søke billån er nå blitt enda enklere, etter at vi i juni lanserte billån med elektronisk signering . Nå kan alt gjøres raskt og effektivt på nett. Vi jobber også videre med å helautomatisere prosessene for boliglån for å legge tilrette for videre vekst, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Over 70.000 brukere av budsjettverktøyet Min økonomi
Lanseringen av nye Min økonomi har vært en stor suksess, og er kanskje den nyheten som scorer høyest på ren kundenytte i første halvår. Min økonomi gir en enkel og visuell fremstilling av forbruk og inntekter, som gjør det enklere å ha god kontroll over hverdagsøkonomien.

- Min økonomi har blitt utrolig godt mottatt av kundene, og over 70.000 har allerede tatt tjenesten i bruk siden lanseringen i mars. Fremover kommer vi til å videreutvikle løsningen med flere spennende verktøy som skal gjøre det enda enklere å planlegge økonomien smart, sier Magnar Øyhovden , leder for Skandiabanken i Norge.

Les mer om Min økonomi...

Klikk her for å se rapporten i sin helhet: Skandiabanken Norge - delårsrapport første halvår 2012

Mer informasjon er tilgjengelig på: https://www.skandiabanken.no/Oss/Finansiell-info/

Pressebilder av Magnar Øyhovden

For ytterligere informasjon kontakt:

Informasjonssjef, Johnny Anderson | Mob. 932 40 192 | E-post: johnny.anderson@skandiabanken.no

Fakta om Skandiabanken:

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no 
· Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle nettbank og gode priser 
· Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
· 365.000 aktive kunder
· Mest fornøyde bankkunder 11 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
· Norsk filial av Skandiabanken, en del av det nordiske finanskonsernet Skandia

Tags:

Multimedia

Multimedia