Solid resultat i Skandiabanken

Flere låner penger til bolig og bil i Skandiabanken Norge. Det gir et overskudd på 515 millioner kroner før skatt i 2014. 

I 2013 var overskuddet på 278 millioner kroner før skatt. Resultatet er dermed 86 prosent bedre.

Rentekutt
Veksten er som planlagt, både når det gjelder utlån og antall kunder. Banken kuttet renten tre ganger i løpet av 2014 for å kunne tilby konkurransedyktige priser. Sammen med den prisbelønnede kundeservicen gjør dette at flere vil låne penger i Skandiabanken.

Fra tredje til fjerde kvartal økte utlånene med nesten to milliarder kroner. For hele året var økningen på 17 prosent. I løpet av 2014 fikk banken 25 000 flere kunder.

– Vi vokser i tråd med planen. Samtidig holder vi utgiftene nede, sier Magnar Øyhovden som leder Skandiabanken Norge.

Utreder børs                                                       
Med bakgrunn i den sterke veksten vurderer bankens eier, det svenske bank- og forsikringskonsernet Skandia, om den norske bankvirksomheten kan utvikle seg sterkere på egen hånd.

I midten av januar kunngjorde Skandia derfor at de har startet en utredning om mulig børsnotering av Skandiabanken Norge for å posisjonere banken for videre vekst. Å skille ut den norske filialen er en del av Skandias strategi for å satse offensivt på det svenske markedet der hoveddelen av konsernets kunder er.

Utredningsarbeidet er ventet avsluttet i løpet av våren.

Resulat for 4 kvartal 2014 for Skandiabanken Norge

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038.

Kommunikasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik | Mobil 900 41 162.

Om Skandiabanken Norge
Skandiabanken startet i april 2000, som den første rene nettbanken i Norge. Norsk Kundebarometer har kåret oss til banken med de mest fornøyde kundene hele 13 år på rad. Vi jobber hardt for å yte god kundeservice, ha gode priser og levere brukervennlige løsninger innen betaling, sparing og lån. Vi har 378.000 kunder, en forvaltningskapital på 59,2 milliarder kroner og 244 årsverk. Skandiabanken er landsdekkende med hovedkontor i Bergen. Les mer på: www.skandiabanken.no