Vokser på bolig

Flere låner penger i Skandiabanken. Det gir et overskudd på 260 millioner kroner før skatt i første halvår.

I første halvår i år økte driftsinntektene med 4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Men resultatet før skatt er 12 millioner kroner lavere, og dermed 5 prosent mindre, enn i første halvår i 2014.  

Bolig er motoren
I løpet av første halvår har Skandiabanken kuttet renten på boliglån to ganger for å være konkurransedyktig. Mengden boliglån har økt 12 prosent fra første halvår i fjor til samme periode i år. Rentemarginen er uforandret på 1,50 prosent i perioden.

Boliglån er motoren i bankens vekst de siste årene. Siden januar 2013 har banken doblet sine utlån til boligformål.

Brukslån ble lansert 20. april i år og er kun markedsført mot eksisterende kunder. Salget har helt siden lansering vært høyere enn forventet.

Kostnadsvekst
– Inntjeningen øker, men samtidig bruker vi penger på å omgjøre den norske filialen til en selvstendig bank, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken Norge.

De administrative kostnadene har økt med 26 prosent fra første halvår i fjor. Økningen skyldes i hovedsak engangskostnader i forbindelse med omgjøring til selvstendig bank og børsnotering.

Børs i siste kvartal
Med bakgrunn i bankens sterke vekst de siste årene vurderer bankens eier, det svenske bank- og forsikringskonsernet Skandia, om den norske bankvirksomheten kan utvikle seg sterkere på egen hånd.

Børsnotering av Skandiabanken Norge planlegges derfor å være gjennomført i løpet av fjerde kvartal. Som en del av denne prosessen har det norske Finanstilsynet gitt Skandia konsesjon til å drive forretningsbank og kredittforetak i Norge. Søknaden ble innvilget i slutten av mai.

Resultat for 2 kvartal 2015 for Skandiabanken Norge

Kontaktpersoner:
Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden, mobil 959 40 038.
Kommunikasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik, mobil 900 41 162.

Om Skandiabanken Norge
Skandiabanken startet i april 2000, som den første rene nettbanken i Norge. 13 år på rad har Norsk Kundebarometer slått fast at banken har de mest fornøyde kundene. Banken er kjent for å yte god kundeservice, ha gode priser og levere brukervennlige løsninger innen betaling, sparing og lån. Skandiabanken har 380.000 kunder, en forvaltningskapital på 61,8 milliarder kroner og 244 årsverk. Skandiabanken er landsdekkende med hovedkontor i Bergen. www.skandiabanken.no

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia