2004 et rekordår for Skanska Norge

2004 et rekordår for Skanska Norge Fjoråret ble et svært godt år for Skanska Norge. Resultatet før skatt ble 332 millioner kroner, mot 165 millioner kroner året før. Samtidig har omsetningen økt fra 7,6 milliarder kroner i 2003 til 8,4 milliarder kroner i 2004. Resultatmarginen (før skatt) var i fjor på 3,9 prosent. - Fjoråret ble et rekordår for Skanska Norge. Økt omsetning, kombinert med en vellykket effektivisering av virksomheten, har gitt et resultat før skatt på 332 millioner kroner. I tillegg har vi oppnådd en avkastning på sysselsatt kapital for entreprenørdelen på 44%. Både bygg og anlegg har bidratt til det gode resultatet, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad i en kommentar. - Det å vinne to viktige kontrakter på Ormen Lange til en verdi på til sammen ca 1,8 milliarder kroner, viser også at Skanska har en unik kompetanse i å drive store komplekse prosjekter, legger Geir M. Aarstad til. Virksomhet Omsetning (1000 kr)DriftsresultatResultat før skatt 200320042003200420032004 Entreprenør*7 2017 927103198127229 Bolig8961 132731124898 Eliminering-487-611-117-115 Totalt7 6108 448165317165332 * med datterselskaper Boligmarkedet i fjor utviklet seg positivt. Det ble en god vekst i antall igangsatte boliger sammenlignet med året før. I 2004 ble det igangsatt 579 boliger mot 534 året før. Antall solgte boliger var i fjor 973, og resultatet før skatt ble på 98 millioner kroner. Skanska Bolig befester dermed sin posisjon som en av landets ledende tilbydere av hjem til folk flest. Skanska Norge tar mål av seg å ligge i forkant av utviklingen. Det er derfor med stolthet vi legger frem et HMS-resultat som er dramatisk bedre enn tidligere, også i forhold til våre konkurrenter. Skanska Norge har siste par årene lagt vekt på et åpent og tett samarbeid med kunder som ønsker å utvikle byggenæringen, vi ser nå resultatene av dette arbeidet gjennom en H-verdi på 4.6. - Dette HMS resultatet er gledelig. Vi har klart å nå målet vårt gjennom kontinuerlig fokus på sikkerhet ute på anleggene. Vi ser også helt klart at gode HMS-tall gir gode økonomiske resultater, legger Geir M. Aarstad til. Ordrereservene har økt i løpet av året. Ved inngangen til 2005 var ordrereservene 28% høyere enn ved inngangen til 2004. Totalt var ordrereservene ved innganen til 2004 på 5,3 milliarder kroner. Ved inngangen til 2005 var de på 6,8 milliarder kroner. Når det gjelder markedet fremover venter vi en fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet, samt en positiv utvikling i markedet for yrkesbygg. Yrkesbygg-markedet ser endelig ut til å snu etter flere år med nedgang. I anlegg forventer vi et stabilt nivå fremover. Skanska Norge AS er en del av Skanska AB, verdens ledende entreprenørbedrift. Denne tilhørigheten har gitt oss tilgang på viktig kompetanse, som igjen har bidratt positivt til det økonomiske resultatet. Skanska AB omsatte i 2004 for 121 milliarder svenske kroner og sysselsetter vel 60 000 ansatte. For mer informasjon om årsresultatet, ta kontakt med: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92 25 11 11. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=1749&lang=NO

Multimedia

Multimedia