Breidalsoverføringen - Intensjonsavtale til Skanska Norge AS

Breidalsoverføringen - Intensjonsavtale til Skanska Norge AS Skanska Norge har inngått intensjonsavtale med Framruste Kraftverk om å bygge overføringstunnel mellom Breidalsvatn og Raudalsvatn i Øvre Otta vassdraget. Formålet er å knytte de to reguleringsmagasinene sammen slik at Framruste Kraftverk får utvidet produksjonstid og økt produksjon. Glommens og Laagens brukseierforening søkte 17. mars i år Olje- og energidepartementet om tillatelse til bygging av overføringstunnelen. Selve kontraktssummen er på vel 247 millioner kroner eks mva. Eierne av Framruste Kraftverk er Opplandskraft DA og Tafjord Kraftproduksjon AS. Byggeprosjektet omfatter ca. 15 km 26 m² tunnel med påbygg i Raudalen og i Breidalen, samt pumpestasjon i Raudalen. Byggestart er forventet i løpet av 2005 og krever at omsøkt konsesjon blir gitt, samt eierstyrenes godkjennelse av investeringen med tilhørende konsesjonsvilkår. Byggetiden går frem til 15.2.2008. - Dette er en avtale vi er svært glade for å få. Den gir oss en langsiktig ordrereserve og det er en spennende teknisk utfordring å drive en så lang tunnel. Vi må bare krysse fingrene for Stortingets konsesjonsbehandling til våren, sier Ola By, direktør for virksomhetsområder i Skanska Norge. Bakgrunnen for at byggherrene har innhentet tilbud allerede nå, er dels for å kunne fullføre elektromekanisk prosjektering, og dels for å få kostnadsbildet for utbyggingen klarlagt. For mer informasjon, kontakt direktør virksomhetsområder Ola By, 92 85 15 20, eller Kai Arild Sørbråten ved Øvre Otta, 97 00 94 17 Bildetekst: F.v. Kai A. Sørbråten, prosjektleder for Breidalsoverføringen, Arne Trønnes, styreleder i styringsgruppe Opplandskraft DA/Tafjord Kraftproduksjon, Petter Eiken, adm.dir. i Skanska, Ola By, direktør for virksomhetsområder i Skanska og Bjørn Johnsrud, prosjektsjef i Skanska. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041011BIT20090/bild.html Bilde

Dokumenter og linker