Siri Legernes går fra RIF til konsernledelsen i Skanska

Siri Legernes er ansatt som konserndirektør i Skanska. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Siri Legernes vil blant annet ta over noen av oppgavene til Hanne Rønneberg, som har blitt ansvarlig for Green Construction i Skanska AB. Hun vil både få ansvar for nye strategiske satsingsområder og operative enheter i selskapet. I tillegg til å ha ledet RIF de siste fire årene, har hun blant annet lang erfaring fra Statens Vegvesen. Hun er femti år gammel og utdannet sivilarkitekt.

- Vi er oppriktig glad for at Siri Legernes har valgt å satse på oss. Vi får en ressursperson inn i selskapet. Hennes erfaring fra RIF vil være verdifullt i Skanskas arbeid med å styrke samspillet med rådgivermiljøet, sier adm. direktør i Skanska, Geir M. Aarstad.

- Når jeg etter fire år i stillingen som RIF-sjef lot meg friste til andre oppgaver, var det naturlig å si ja til Skanska som jeg har opplevd som et spennende og moderne selskap med mye utviklingsvilje og som dessuten har mye kompetanse internasjonalt som de bevisst arbeider med å utnytte i hele konsernet. Dette gleder jeg meg til, sier Siri Legernes.

Multimedia

Multimedia