Skanska bygger brevsentral for Posten Norge

Skanska har skrevet kontrakt på bygging av Postens nye Østlandsterminal på Lørenskog utenfor Oslo. Kontrakten inkluderer tett bygg samt innredningsarbeider og har en verdi på 214 millioner kroner. Prosjektet skal gjennomføres i hovedentreprise og inkluderer tett bygg, samt innredningsarbeider. Bygget har et bruttoareal på 73 000 kvadratmeter.

Byggearbeidene vil starte opp i begynnelsen av februar 2008 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i oktober 2009.
- Jeg er meget glad for kontrakten med Posten Norge. Prosjektet passer meget godt inn i vår prosjektportefølje da vi akkurat har overlevert Aker Kværners nye hovedkontor på Fornebu, og er i avslutningsfasen på Nye Akershus Universitetssykehus, sier distriktssjef i Skanska Yrkesbygg, Sverre Fossengen.
Skanska hadde også ansvaret for første fase av dette store utbyggingsprosjektet, bestående av grunnarbeider, etablering av vei, samt råbygg.