Skanska bygger kontor og teknologisenter for 360 millioner kroner

Skanska har fått oppdraget med å bygge kontor og teknologisenter for WesternGeco i Asker. Kontraktssummen er på ca 360 millioner kroner og vil inkluderes i ordreinngangen for første kvartal. Skanskas kunde er Birger N. Haug Holding AS.

Det nye bygget har et totalareal på ca 25 000 kvadratmeter. Bygget har fire etasjer over bakkeplan og to etasjer under. Prosjektet vil gjennomføres i totalentreprise. Byggearbeidene har allerede startet og prosjektet er planlagt ferdigstilt i september 2009.