Skanska bygger undervannsparkering på Tjuvholmen i Oslo!

Skanska skal bygge parkeringshus for 650 biler under vann på Tjuvholmen i Oslo. Kontrakten, som gjennomføres i totalentreprise, har en verdi på ca. 800 millioner kroner, og inkluderes i ordreinngangen for første kvartal.

Parkeringshuset vil bli bygget som fire seksjoner i tørrdokken til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted og vil bli slept til Oslo og senket ned i sjøen på Tjuvholmen. Dette medfører kortere byggetid som en konsekvens av at fundamentering på Tjuvholmen og bygging av parkeringshuset i Fredrikstad kan gå parallelt. Sammen med utfyllende kaidekker vil parkeringshuset utgjøre et nytt tomteområde på Tjuvholmen på hele 21000 m2.

– Det har aldri tidligere blitt bygget et parkeringshus på tilsvarende måte i Norden, forteller adm. direktør Geir M. Aarstad - Vi utnytter kjent teknologi til ny anvendelse på en unik måte. Vi bygger på erfaringer Skanska har gjort i forbindelse med vår pågående bygging av senketunnelen i Bjørvika og marine betongkonstruksjoner vi har bygget tidligere.

- Skanska bekrefter med denne kontrakten at vi befinner oss i fremste rekke når store og utfordrende prosjekt i Norge skal gjennomføres, og understreker vår visjon om å være i forkant. Denne nyskapning av et produkt bekrefter også at vår organisasjon er i fremste rekke både hva gjelder innovasjon og teknologisk kompetanse nasjonalt og internasjonalt, sier Aarstad i en kommentar til kontrakten.

Sikkerheten i prosjektet er selvsagt ivaretatt og parkeringshuset har en prosjektert levetid på hele 300 år. Prosjektet starter opp umiddelbart og planlagt ferdigstillelse er desember 2009. Kunden er Tjuvholmen Utvikling AS, et utviklingsselskap eiet av Selvaag- og Aspelin Ramm- gruppene.

Multimedia

Multimedia