Skanska fikk jernbanekontrakt til ca 500 millioner kroner

Skanska har fått oppdraget med å bygge én av fire parseller i prosjektet Lysaker – Sandvika på nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker. Kontrakten har en verdi på 498 millioner kroner, og går inn i ordrereserven for første kvartal 2007.

Kontrakten innbefatter alle bygningsmessige arbeider opp til sviller, eller såkalt underbygging. Lengden på strekningen er ca 1,9 km langs ny Askerbane og ca 0,9 km langs omlagt Drammensbane. Entreprisen omfatter både dagsone og tunnelarbeider.

Kunden er Jernbaneverket. Kontrakten ble signert 22. februar og anleggsarbeidet starter 19. mars. Prosjektet er planlagt overlevert i juli 2011.

- Vi er svært glade for at Jernbaneverket velger Skanska som entreprenør til dette oppdraget. Dette er en type oppdrag som passer godt til vår kjernekompetanse og kapasitet, uttaler konserndirektør i Skanska Norge AS, Ola By.