Skanska har signert første kontrakt i den gigantiske Fornebu-utbyggingen

Skanska har siden 2001 vært aktiv deltaker i prosessen med å utvikle Fornebulandet fra hovedflyplass til en ny bydel med boliger. Kontrakten om byggingen av det første boligfeltet er nå signert. Skanskas kunde er Fornebu Boligspar AS og kontrakten har en verdi på 365 millioner kroner.

Boligfeltet har navnet Fornebu Hageby, og kontrakten inkluderer bygging av 158 leiligheter fordelt på syv blokker. Blokkene vil hovedsakelig bli utformet i fire til fem etasjers bygninger, beliggende mot hverandre slik at de utformer et tun. Under hvert tun vil det bli etablert parkeringskjeller. Prosjektet har et bruttoareal på ca 26 000 kvadratmeter. Prosjektet har byggestart i mars 2008, og total byggetid er stipulert til ca 27 måneder.

- Skanska har en utbyggingsavtale om bygging av hele 4800 boliger på Fornebu. Denne kontrakten er således den første av flere større kontrakter vi vil inngå med vår gode kunde og samarbeidspartner Fornebu Boligspar de neste årene. Jeg er stolt over at Skanska er den foretrukne samarbeidspartneren i dette gigantiske utbyggingsprosjektet, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad.